Įstaigos pavadinimas Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“
Pareigos Psichologas (-ė), 0,5 etato
Darbo vieta Pabiržės g. 26, Kaunas
Reikalavimai

Psichologas turi būti įgijęs psichologo profesinę kvalifikaciją, turėti ne žemesnį kaip magistro laipsnį. Privalumas – terapeuto kvalifikacija.

Psichologas turi išmanyti:

– Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius psichologo paslaugų teikimą;

– psichologo etikos kodekso reikalavimus;

– asmenybės teorijas, išmokimo teorijas, psichikos ir elgesio sutrikimus, raidos psichologiją ir raidos psichopatologiją, grupės dinamikos procesus;

– psichologinio įvertinimo teorijas ir metodus;

– psichologinio konsultavimo metodus.

Psichologas turi gebėti:

– atlikti asmens psichologinį (pažintinių funkcijų, raidos, asmenybės ypatumų, emocinės sferos) įvertinimą;

– atlikti įvairių sutrikusio intelekto asmenų psichologinį konsultavimą bei užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę;

– vesti psichologines – relaksacines grupes sutrikusio intelekto asmenims;-

Asmeninės savybės – turėti organizacinių sugebėjimų, mokėti savarankiškai planuoti savo veiklą, būti atsakingu, pareigingu, mandagiu, geranorišku, gebėti dirbti komandoje, bendrauti su asmenimis, turinčiais negalią.

Funkcijos
  • atlieka psichologinį įvertinimą savo kompetencijos ribose;
  • teikia individualų psichologinį konsultavimą Centro klientams bei jų šeimos nariams;
  • organizuoja ir veda psichologines – relaksacines grupes;
  • atlieka prevencinį darbą pagal savo kvalifikaciją ir Centro poreikius;
  • pildo, tvarko ir saugo profesinės veiklos dokumentus teisės aktų ir įstaigos nustatyta tvarka;
  • pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų atlikimui pagal savo kompetenciją bendradarbiauja su specialistais, dirbančiais sveikatos priežiūros ar kitose įstaigose;
  • teikia psichologinį konsultavimą įstaigos darbuotojams dėl darbe kylančių sunkumų;
  • teikia kitas pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas teisės aktų nustatyta tvarka.
Darbo užmokestis Pareiginės algos pastoviosios dalies koef. – 6,5, t.y. 572 Eurų (iki mokesčių), priklausomai nuo profesinės patirties
Dokumentai, kurie turi būti pateikti

Siųsti CV el. paštu: atranka@nckorys.lt

Gyvenimo aprašymas;

Motyvacinis laiškas;

Rekomendacija (-os) iš buvusių darboviečių

Dokumentų priėmimo vieta

Danų g. 15 A, Kaunas

el. paštu: atranka@nckorys.lt

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

Negalią turinčių asmenų centras „Korys“

Pabiržės g. 26, Kaunas

Tel. (8-37) 242579

Dokumentų priėmimo terminas

Iki 2020 m.  kovo 19 d.

Papildoma informacija: siųsdami savo gyvenimo aprašymą, Jūs sutinkate, kad jame pateikti duomenys bus saugomi įstaigos duomenų bazėje 6 mėnesius ir gali būti naudojami Jūsų kandidatūros svarstymui į atitinkamas darbo pozicijas. Sutikimą galite atšaukti, mus informuodami el. paštu atranka@nckorys.lt

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha