Įstaigos pavadinimas AB „KAUNO ENERGIJA“
Pareigos vyresnysis specialistas
Darbo vieta Finansų departamento Viešųjų pirkimų skyrius
Reikalavimai
 • išsilavinimas – aukštasis arba aukštasis universitetinis;
 • specializacija – technika / inžinerija, ekonomika arba teisė;
 • profesinės patirtis – ne mažiau kaip 3 metai praktinio darbo pirkimų srityje;
 • užsienio kalbų žinojimas – anglų, rusų kalbų pagrindai;
 • kompiuterinis raštingumas – įgudęs vartotojas.

vyresnysis specialistas turi atitikti šiuos papildomus kvalifikacinius kriterijus:

 • darbo patirtis su bendrovėje įdiegtomis programomis pagal savo pareigų atlikimo specifiką.

vyresnysis specialistas turi atitikti šiuos bendrųjų gebėjimų ir asmeninių savybių kriterijus:

 • gerai išmanyti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą bei kitus pirkimus reglamentuojančius teisės aktus,
 • AB „Kauno energija“ mažos vertės pirkimų tvarkos aprašą ir mokėti pritaikyti šiuos norminius dokumentus vykdant pirkimus.
 • būti nepriekaištingos reputacijos asmeniu. dirbant su pirkimų dokumentais ir savo darbinėje veikloje būti atsakingam ir pareigingam, išsaugoti konfidencialumą ir nešališkumą
Funkcijos
 • dalyvauja pirkimų komisijų darbe, rengia, tvarko pirkimų konkursų dokumentaciją, informuoja konkursų dalyvius apie komisijos sprendimus, paruošia ir suderina bendrovėje nustatyta tvarka pirkimo sutartį, užtikrina pirkimų dokumentacijos saugumą ir teisingumą;
 • protokoluoja pirkimų komisijos, kurios darbe dalyvauja, posėdžius;
 • vykdant pirkimą, apie kurį pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo / Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo reikalavimus būtina paskelbti, pateikia skelbimą viešųjų pirkimų tarnybai;
 • teisės aktų nustatyta tvarka gali skelbti pirkimų, išskyrus mažos vertės pirkimus, techninių specifikacijų projektus bendrovės tinklalapyje ir centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;
 • teisės aktų nustatyta tvarka gali skelbti apie pradedamą pirkimą (išskyrus mažos vertės pirkimus), taip pat nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti pirkimo sutartį, bei kitą teisės aktų reglamentuotą informaciją bendrovės tinklalapyje ir centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;
 • teisės aktų nustatyta tvarka apie įvykdytus pirkimus teikia ataskaitas viešųjų pirkimų tarnybai;
 • bendrovės pirkimų administratoriaus pavedimu atlieka pirkimų organizatoriaus funkcijas
Darbo užmokestis iki 750 eur (neatskaičius mokesčių)
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • gyvenimo aprašymas,
 • motyvacinis laiškas,
 • kvalifikaciją ir išsilavinimą patvirtinantys dokumentai
Dokumentų priėmimo vieta El. paštu personalas@kaunoenergija.lt
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Tel. 8 37 305 842
Dokumentų priėmimo terminas iki 2018-08-31

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha