Įstaigos pavadinimas AB „KAUNO ENERGIJA“
Pareigos vyresnysis meisttas
Darbo vieta Gamybos departamento Šilumos tinklų ir katilinių eksploatavimo tarnybos Katilinių skyrius
Reikalavimai
 • išsilavinimas – aukštasis arba specialusis techninis;
 • specializacija – šilumos ir karšto vandens gamyba ir tiekimas;
 • profesinė patirtis – ne mažiau kaip 3 metų panašaus pobūdžio veiklos patirtis;
 • užsienio kalbų žinojimas – rusų, anglų kalbų pagrindai;
 • kompiuterinis raštingumas – vidutinio lygio vartotojas.

Privalo turėti šiuos kvalifikacinius pažymėjimus:

 • gaisrinės saugos pažymėjimas; vidutinio slėgio katilų priežiūros meistras; slėginių indų priežiūros meistras; garo ir karšto vandens vamzdynų priežiūros meistras; vartotojų dujų sistemų su įrenginiais iki ir vieš 120 kW galio aptarnavimo vadovas; pavojingų medžiagų talpyklų priežiūros meistras; atestuotas, gali būti atsakingu už šilumos ūkį.

Papildomi kvalifikaciniai kriterijai:

 • darbuotojų saugos ir sveikatos, dirbant su asbesto turinčiais gaminiais vadovas ir prižiūrėti darbus su gaminiais, kuriuose yra asbesto bei vadovauti šiems darbams; kėlimo kranų darbų vadovas; turėti galiojantį vairuotojo pažymėjimą, leidžiantį vairuoti atitinkamą transporto priemonę.

Turi atitikti šiuos bendrųjų gebėjimų ir asmeninių savybių kriterijus:

 • atsakingumas, pareigingumas, iniciatyvumas;
 • įstatymų ir taisyklių, susijusių su šilumos gamyba ir tiekimu, žinojimas;
 • šilumos gamybos ir tiekimo procesų išmanymas;
 • teisingai perskaityti įrenginių principines schemas, suvokti jų veikimą, sugebėti išaiškinti pavaldiniams eksploatuojamų įrenginių veikimo ypatybes
Funkcijos
 • kontroliuoja ir atsako už technologinių režimų išlaikymą, aptarnaujamų įrenginių teisingą, patikimą, saugų ir ekonomišką eksploatavimą;
 • organizuoja ir užtikrina kuro naudojimo šilumos gamyboje savalaikį užsakymą, apskaitą ir suvartojimą;
 • atlieka kasdieninių gamybinių rodiklių (sąlyginio kuro, elektros energijos, vandens naudojimo šilumos gamyboje, šilumos skirtos saviems reikalams kt.) analizę bei organizuoja ir kontroliuoja nukrypimų šalinimą;
 • užtikrina savalaikį duomenų apie sunaudotą kurą ir atleistą šilumą savalaikį pateikimą;
 • atlieka defektų sutrikimų šalinimą;
 • ruošia naujas, tikrina esamas eksploatavimo ir pareigines instrukcijas, schemas;
 • dalyvauja nustatant įrenginių techninį stovį ir jų remonto apimtis;
 • tvarko paskirtų katilinių dokumentaciją;
 • dalyvauja avarijų likvidavime
Darbo užmokestis Pagal susitarimą
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Gyvenimo aprašymas, motyvacinis laiškas, kvalifikaciją ir išsilavinimą patvirtinantys dokumentai
Dokumentų priėmimo vieta El. paštu personalas@kaunoenergija.lt
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Tel. 8 37 305 842
Dokumentų priėmimo terminas  Iki 2017-11-30

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha