Įstaigos pavadinimas AB „KAUNO ENERGIJA“
Pareigos vyresnysis inžinierius
Darbo vieta Gamybos departamento Šilumos tinklų ir katilinių eksploatavimo tarnybos Šilumos tinklų eksploatavimo skyrius
Reikalavimai
 • Išsilavinimas – aukštasis-techninis;
 • Specializacija – šilumos ūkio eksploatavimo srityje ir atitinkamos kvalifikacijos pažymėjimai;
 • profesinė patirtis – ne mažiau kaip 3 metų panašaus pobūdžio veiklos patirtis;
 • užsienio kalbų žinojimas – rusų, anglų ar vokiečių kalbų pagrindai;
 • kompiuterinis raštingumas – įgudęs vartotojas, darbo pagrindai su Excel, Word, Outlook programomis.

ŠTES vyresnysis inžinierius turi turėti galiojančius kvalifikacinius pažymėjimus:

 • slėginių indų priežiūros meistro; garo ir karšto vandens vamzdynų priežiūros meistro; priešgaisrinės saugos pažymėjimą.

Bendrųjų gebėjimų ir asmeninių savybių kriterijai:

 • laisvai skaityti brėžinius;
 • mokėti naudotis techninėmis sąlygomis, projektais, nustatyti atliktų darbų apimtį;
 • mokėti įvertinti atliktų darbų kokybę
Funkcijos
 • organizuoja AB „Kauno energija“ nuosavybėje esančių automatizuotų šilumos punktų įrenginių remonto darbus;
 • dalyvauja nustatant šilumos punktų įrenginių gedimus;
 • tikrina prižiūrėtojų atliktų remonto darbų vykdomąją dokumentaciją;
 • veda šilumos punktų įrenginių gedimų apskaitą, juos sistemina, nustato tipinius gedimus;
 • analizuoja tipinių gedimų priežastis teikia pasiūlymus jiems mažinti;
 • vykdo paruošiamąjį darbą bendrovės nuosavybėje esančių šilumos punktų pardavimui;
 • tikrina ar objektų šilumos punktuose sumontuoti šilumos apskaitos prietaisai (ŠAP) atitinka teisės aktų reikalavimus;
 • tikrina ar buvę vartotojai patikimai atjungti nuo šilumos tinklų, o nustačius tokius faktus – pateikia paraišką Šilumos tinklų eksploatavimo skyriui dėl įvadų demontavimo;
 • esant šilumos nevartojimo faktui, inicijuoja šilumos tiekimo-vartojimo sutarčių nutraukimą;
 • tikrina ar nėra šilumos apskaitos prietaisų gadinimo ar įtakojimo į parodymus atvejų;
 • tikrina ar nėra šilumos apskaitos prietaisų galios viršijimo galimybės;
 • analizuoja šilumos punktų principines schemas, naujų automatikos elementų aprašymus, veikimo principus ir teikia pasiūlymus dėl principinių schemų koregavimo;
 • dalyvauja komisijų darbe tiriant gyventojų skundus dėl šildymo ir karšto vandens tiekimo sutrikimų, aiškinantis komercinių nuostolių priežastis;
 • kontroliuoja Šilumos tinklų tarnybos Siurblinių ir boilerinių skyriaus atliekamą praeinamų kolektorių ir techninių koridorių eksploatavimą
Darbo užmokestis Pagal susitarimą
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • Gyvenimo aprašymas,
 • motyvacinis laiškas,
 • kvalifikaciją ir išsilavinimą patvirtinantys dokumentai
Dokumentų priėmimo vieta El. paštu personalas@kaunoenergija.lt
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Tel. 8 37 305 842
Dokumentų priėmimo terminas Iki 2017-11-30

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha