Įstaigos pavadinimas AB „KAUNO ENERGIJA“
Pareigos IZOLIUOTOJAS
Darbo vieta GAMYBOS DEPARTAMENTO TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR APTARNAVIMO TARNYBOS ŠILUMOS GAMYBOS IR TINKLŲ PRIEŽIŪROS SKYRIUS
Reikalavimai
 • išsilavinimas – ne žemesnis, kaip profesinis.
 • specializacija – izoliuotojas;
 • profesinė patirtis – ne mažiau kaip vienerių metų panašaus pobūdžio veiklos patirtis;

Turėti šiuos atestacijos pažymėjimus:

 • darbininko, dirbančio šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose;
 • darbininko, vykdančio grunto kasimo, tvirtinimo ir kt. darbus iškasose ir pylimuose.

ŠGTPS izoliuotojas turi žinoti ir vadovautis darbe:

 • Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, nutarimais, taisyklėmis, instrukcijomis ir kitais normatyvinių dokumentų, bei teisės aktų reikalavimais susijusiais su pareigybe.
 • pasikeitus norminiams teisės aktams, iš kurių reikia išlaikyti egzaminus, juos žinoti ir jais vadovautis darbe, izoliuotojas turi vykdyti pakeistų ar naujų norminių dokumentų reikalavimus.

Bendrųjų gebėjimų ir asmeninių savybių kriterijai:

 • atsakingumas; savarankiškumas ir kruopštumas; efektyvus savo darbo organizavimas ir bendravimas su kolegomis.
Funkcijos
 • prieš darbo pradžią susipažįsta su skirta užduotimi;
 • atlieka darbus, panaudojant turimus įrengimus, instrumentus, medžiagas, pagal skirtą darbų užduotį;
 • katilų ir ekonomaizerių izoliavimo darbus;
 • pagrindinių ir pagalbinių įrenginių izoliavimo darbus;
 • vamzdynų ir uždaromosios armatūros izoliavimo darbus;
 • katilų ir ekonomaizerių sandarinimo darbus;
 • atlikti kitus, susijusius su pagrindine veikla, darbus (įrankių, darbo vietos ruošimas, sutvarkymas ir kt.);
 • bet kuriuo paros metu vykdyti avarinius remonto darbus ŠGTPS administracijos pavedimu;
 • atlikti iškrovimo-pakrovimo ir medžiagų sandėliavimo darbus;
 • laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos, techninės eksploatacijos, gaisrinės saugos taisyklių ir instrukcijų reikalavimų, atvejais nenumatytais instrukcijose katilų apmūrintojas privalo kreiptis į šilumos įrenginių remonto grupės inžinerinį techninį personalą;
 • naudotis individualios apsaugos priemonėmis, tvarkingais instrumentais;
 • nedelsiant pranešti ŠGTPS meistrui apie darbo vietoje atsiradusias problemas ir nesklandumus;
 • vykdyti ŠGTPS vadovo, ŠGTPS vadovo pavaduotojo, ir ŠGTPS meistro pavestus darbus.
Darbo užmokestis Pagal susitarimą
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Gyvenimo aprašymas, motyvacinis laiškas, kvalifikaciją ir išsilavinimą patvirtinantys dokumentai
Dokumentų priėmimo vieta El. paštu personalas@kaunoenergija.lt
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Tel. 8 37 305 842
Dokumentų priėmimo terminas Iki 2017-05-31

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha