Įstaigos pavadinimas AB „KAUNO ENERGIJA“
Pareigos vyresnysis inžinierius
Darbo vieta Gamybos departamento Techninės priežiūros ir aptarnavimo tarnybos Technikos skyrius
Reikalavimai
 • išsilavinimas – aukštasis arba aukštasis universitetinis;
 • specializacija – technikos mokslai;
 • profesinė patirtis – ne mažiau kaip 3 metų darbo energetikos srityje;
 • užsienio kalbų žinojimas – anglų, rusų ar vokiečių kalbų pagrindai;
 • kompiuterinis raštingumas – darbas su Microsoft Office programomis (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), mokėti naudotis duomenų bazėmis, ryšių bei informacinių technologijų priemonėmis.

Vyresnysis inžinierius turi atitikti šiuos papildomus kvalifikacinius kriterijus:

 • privalo žinoti ir vykdyti šilumos tiekimo tinklų, šilumos punktų ir šildymo sistemų projektavimą reglamentuojančius galiojančius teisės aktus bei norminius dokumentus;
 • turi būti susipažinęs su darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos instrukcijomis;

Inžinierius turi atitikti šiuos bendrųjų gebėjimų ir asmeninių savybių kriterijus:

 • veiklos srities išmanymas;
 • dalykiškumas;
 • atsakingumas;
 • iniciatyvumas;
 • puikūs bendravimo su interesantais įgūdžiai.
Funkcijos
 • vadovaujantis Bendrovės generalinio direktoriaus įsakymais atstovauja Bendrovę Kauno miesto ir Kauno rajono savivaldybių Nuolatinių statybos komisijų darbe;
 • teisės aktuose nustatytu laiku ruošia ir suderina projektavimo sąlygas: detaliųjų planų rengimui;
 • naujo vartotojo prijungimui; esamų šilumos tiekimo tinklų rekonstravimui ir remontui; šilumos punkto ir (ar) šildymo sistemos rekonstravimui ir remontui.
 • Bendrovės vardu derina ir perduoda archyvavimui: šilumos tiekimo tinklų projektus; šilumos punktų projektus; topografinę medžiagą.
 • peržiūri ir derina suinteresuotų organizacijų ir asmenų pateiktus detaliuosius planus, statinių suvestinių inžinierinių tinklų planus, bei kitus techninius dokumentus;
 • statant naujus šilumos tiekimo tinklus parenka optimalius paklojimo ir trasuotės variantus, įvertinant techninius rodiklius, detaliuosius planus;
 • teikia informaciją: Kauno miesto šilumos tiekimo tinklų planšečių atnaujinimui; Bendrovės nuosavybėje esančių šilumos tiekimo tinklų planšečių atnaujinimui; Bendrovės šilumos kamerų žymėjimų atnaujinimui;
 • pateikia projektų kopijas, toponuotraukų kopijas ir planšečių fragmentų kopijas geografinės informacinės sistemos atnaujinimui;
 • pagal poreikį teikia šilumos tiekimo tinklų techninius dokumentus kitiems Bendrovės struktūriniams padaliniams ir kitoms institucijoms
Darbo užmokestis pagal susitarimą
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • Gyvenimo aprašymas,
 • motyvacinis laiškas,
 • kvalifikaciją ir išsilavinimą patvirtinantys dokumentai
Dokumentų priėmimo vieta El. paštu personalas@kaunoenergija.lt
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Tel. 8 37 305 842
Dokumentų priėmimo terminas 2017-11-30

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha