Įstaigos pavadinimas AB „KAUNO ENERGIJA“
Pareigos Tinklo dispečeris
Darbo vieta Gamybos departamento Tinklo valdymo skyrius
Reikalavimai
 • išsilavinimas – aukštasis arba aukštasis universitetinis;
 • specializacija – techninių mokslų;
 • kvalifikacija – inžinierius;
 • profesinė patirtis – ne mažiau kaip 1 metų darbo energetikos srityje;
 • užsienio kalbų žinojimas – rusų arba anglų kalbos pagrindai;
 • kompiuterinis raštingumas – vidutinio lygio vartotojas darbui su „Excel“, „Word“, „Outlook“, „ArcGis“ programomis.

Tinklo dispečeris turi atitikti šiuos bendrųjų gebėjimų ir asmeninių savybių kriterijus:

 • veiklos srities išmanymas; dalykiškumas; atsakingumas; iniciatyvumas; sugebėjimas aiškiai formuoti tikslus ir uždavinius.
Funkcijos
 • pastoviai kontroliuoja šilumnešio parametrus šilumos šaltiniuose ir šilumos tiekimo-vartojimo ribose;
 • imasi visų galimų priemonių sutartiniams šilumnešio parametrams šilumos tiekimo-vartojimo riboje užtikrinti;
 • vadovauja Skyriaus operatyviai valdomų ir tvarkomų šilumos tiekimo įrenginių perjungimams režimų parinkimui;
 • parenka šilumos tiekimo režimą su minimaliais nuostoliais ir sąnaudomis;
 • savalaikiai pildo ir skaito Skyriaus operatyvinio valdymo dokumentus;
 • savalaikiai pildo šilumos tiekimo stabdymo vartotojams duomenų bazę;
 • laiku ir tinkamai sudaro ir pateikia paros patikslintus šilumos energijos pirkimo planus (deklaracijas);
 • vykdo pardavėjo ir pirkėjo tarpusavio santykių ir operatyvinio dispečerinio valdymo nuostatus.
 • Skyriaus vadovo nurodymu vadovauja sudėtingiems operatyviniams perjungimams;
 • priima vartotojų skambučius techniniais klausimais, teisės aktų nustatyta tvarka reaguoja į juos;
 • savalaikiai reaguoja į vartotojų skundus, pageidavimus;
 • pagal kompetenciją numato ir įgyvendina prevencines priemones energetikos įrenginių avarijoms ir veikimo sutrikimams išvengti;
 • koordinuoja avarijų, veikimo sutrikimų ar kitų gedimų šilumos įrenginiuose likvidavimą ir šilumos tiekimo režimo atstatymą;
 • valdo Skyriaus operatyviai valdomų ar tvarkomų šilumos įrenginių remontus ir vykdo kontrolę.
Darbo užmokestis Iki 900 Eur (neatskaičius mokesčių)
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • Gyvenimo aprašymas,
 • motyvacinis laiškas,
 • kvalifikaciją ir išsilavinimą patvirtinantys dokumentai
Dokumentų priėmimo vieta El. paštu personalas@kaunoenergija.lt
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Tel. 8 37 305 842
Dokumentų priėmimo terminas Iki 2019-03-31

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha