Įstaigos pavadinimas AB „KAUNO ENERGIJA“
Pareigos Kompiuterių technikas
Darbo vieta INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIUS
Reikalavimai
 • išsilavinimas – aukštasis;
 • specializacija – informatikos arba elektronikos;
 • profesinė patirtis – ne mažiau 1 metai panašaus pobūdžio veiklos;
 • užsienio kalbų žinojimas – gerai skaityti techninę dokumentaciją anglų kalba;
 • kompiuterinis raštingumas – patyręs vartotojas.
  Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:
 • išmanyti kompiuterio sandarą ir naudojamos įrangos technologijas;
 • išmanyti kompiuterinės įrangos ir kopijavimo, skanavimo technikos eksploatacijos bei priežiūros ypatumus;
 • gerai išmanyti kompiuterinės įrangos konstrukciją, kompiuterinių tinklų schemas, aptarnavimo normatyvinius dokumentus, gamyklines ir vietines remontuojamų įrenginių instrukcijas bei normas;
 • būti gerai susipažinusiam su aptarnaujamos įrangos technine bei vartotojui skirta dokumentacija;
 • gerai mokėti instaliuoti „Microsoft“ operacines sistemas, skirtas vartotojui;
 • sugebėti rasti ir instaliuoti naujausias kompiuterinių įrenginių tvarkykles;
 • mokėti instaliuoti Bendrovėje naudojamas taikomąsias ir sistemines programas bei jomis naudotis (archyvatorius, „Microsoft Office“ biuro programų paketus, antivirusines programas, bei kitas, rekomenduojamas sistemų administratorių);
 • turėti bendras kompiuterinio tinklo žinias.
  Bendrųjų gebėjimų ir asmeninių savybių kriterijai:
 • domėtis savo veiklos srities naujovėmis, sugebėti savarankiškai mokytis;
 • mokėti dirbti kolektyve, sugebėti dalintis turima informacija;
 • būti atsakingu, pareigingu, iniciatyviu.
Funkcijos
 • kompiuterinės ir biuro technikos priežiūra bei eksploatacija Bendrovės padaliniuose, taip pat nuotolinių šilumos apskaitos prietaisų rodmenų nuskaitymo sistemos įrenginių, esančių šilumos mazguose.

Papildomos funkcijos:

 • veda apskaitos prietaisų rodmenų nuskaitymo sistemos įrenginių, esančių šilumos mazguose bei katilinėse, apskaitą;
 • kontroliuoja rangovines organizacijas, atliekančias nuotolinio šilumos apskaitos prietaisų rodmenų nuskaitymo sistemos priežiūrą;
 • veda kompiuterių, kitos kompiuterinės įrangos bei eksploatacinių medžiagų apskaitą;
 • prižiūri, inventorizuoja ir remontuoja kompiuterinę, biuro įrangą Bendrovėje ir jos struktūriniuose padaliniuose, veda šios įrangos apskaitą;
 • paruošia kompiuterizuotas darbo vietas Bendrovės darbuotojams (įdiegia kompiuterio operacinę sistemą, kitas taikomąsias bei sistemines programas prijungia spausdintuvus, instruktuoja vartotoją apie darbo vietos ypatybes);
 • prižiūri spausdinimo ir kopijavimo įrangą;
 • padeda Bendrovės darbuotojams naudotis kompiuterine, spausdinimo ir kopijavimo technine įranga, padeda spręsti darbo kompiuteriais nesklandumus;
 • tinkamai atlieka įrenginių remontus, taupiai ir pagal paskirtį naudoja medžiagas;
 • tvarko jam priskirtus duomenis ir programas. Reguliariai daro savo kuruojamų duomenų ir programų rezervines kopijas;
 • tiesia vidaus telekomunikacinius tinklus Bendrovės padaliniuose;
 • šalina prižiūrimos įrangos gedimus
Darbo užmokestis Iki 530 EUR (neatskaičius mokesčių)
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Gyvenimo aprašymas, motyvacinis laiškas, kvalifikaciją ir išsilavinimą patvirtinantys dokumentai
Dokumentų priėmimo vieta El. paštu personalas@kaunoenergija.lt
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Tel. 8 37 305 842
Dokumentų priėmimo terminas Iki 2016-09-30

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha