Įstaigos pavadinimas AB „KAUNO ENERGIJA“
Pareigos Kompiuterių technikas
Darbo vieta INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIUS
Reikalavimai
 • išsilavinimas – aukštasis;
 • specializacija – informatikos arba elektronikos;
 • profesinė patirtis – ne mažiau 1 metai panašaus pobūdžio veiklos;
 • užsienio kalbų žinojimas – gerai skaityti techninę dokumentaciją anglų kalba;
 • kompiuterinis raštingumas – patyręs vartotojas.
  Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:
 • išmanyti kompiuterio sandarą ir naudojamos įrangos technologijas;
 • išmanyti kompiuterinės įrangos ir kopijavimo, skanavimo technikos eksploatacijos bei priežiūros ypatumus;
 • gerai išmanyti kompiuterinės įrangos konstrukciją, kompiuterinių tinklų schemas, aptarnavimo normatyvinius dokumentus, gamyklines ir vietines remontuojamų įrenginių instrukcijas bei normas;
 • būti gerai susipažinusiam su aptarnaujamos įrangos technine bei vartotojui skirta dokumentacija;
 • gerai mokėti instaliuoti „Microsoft“ operacines sistemas, skirtas vartotojui;
 • sugebėti rasti ir instaliuoti naujausias kompiuterinių įrenginių tvarkykles;
 • mokėti instaliuoti Bendrovėje naudojamas taikomąsias ir sistemines programas bei jomis naudotis (archyvatorius, „Microsoft Office“ biuro programų paketus, antivirusines programas, bei kitas, rekomenduojamas sistemų administratorių);
 • turėti bendras kompiuterinio tinklo žinias.
  Bendrųjų gebėjimų ir asmeninių savybių kriterijai:
 • domėtis savo veiklos srities naujovėmis, sugebėti savarankiškai mokytis;
 • mokėti dirbti kolektyve, sugebėti dalintis turima informacija;
 • būti atsakingu, pareigingu, iniciatyviu.
Funkcijos
 • kompiuterinės ir biuro technikos priežiūra bei eksploatacija Bendrovės padaliniuose, taip pat nuotolinių šilumos apskaitos prietaisų rodmenų nuskaitymo sistemos įrenginių, esančių šilumos mazguose.

Papildomos funkcijos:

 • veda apskaitos prietaisų rodmenų nuskaitymo sistemos įrenginių, esančių šilumos mazguose bei katilinėse, apskaitą;
 • kontroliuoja rangovines organizacijas, atliekančias nuotolinio šilumos apskaitos prietaisų rodmenų nuskaitymo sistemos priežiūrą;
 • veda kompiuterių, kitos kompiuterinės įrangos bei eksploatacinių medžiagų apskaitą;
 • prižiūri, inventorizuoja ir remontuoja kompiuterinę, biuro įrangą Bendrovėje ir jos struktūriniuose padaliniuose, veda šios įrangos apskaitą;
 • paruošia kompiuterizuotas darbo vietas Bendrovės darbuotojams (įdiegia kompiuterio operacinę sistemą, kitas taikomąsias bei sistemines programas prijungia spausdintuvus, instruktuoja vartotoją apie darbo vietos ypatybes);
 • prižiūri spausdinimo ir kopijavimo įrangą;
 • padeda Bendrovės darbuotojams naudotis kompiuterine, spausdinimo ir kopijavimo technine įranga, padeda spręsti darbo kompiuteriais nesklandumus;
 • tinkamai atlieka įrenginių remontus, taupiai ir pagal paskirtį naudoja medžiagas;
 • tvarko jam priskirtus duomenis ir programas. Reguliariai daro savo kuruojamų duomenų ir programų rezervines kopijas;
 • tiesia vidaus telekomunikacinius tinklus Bendrovės padaliniuose;
 • šalina prižiūrimos įrangos gedimus
Darbo užmokestis Pagal susitarimą
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • Gyvenimo aprašymas,
 • motyvacinis laiškas,
 • kvalifikaciją ir išsilavinimą patvirtinantys dokumentai
Dokumentų priėmimo vieta El. paštu personalas@kaunoenergija.lt
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Tel. 8 37 305 842
Dokumentų priėmimo terminas Iki 2017-11-30

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha