Įstaigos pavadinimas AB „KAUNO ENERGIJA“
Pareigos APTARNAVIMO ŠALTKALVIS
Darbo vieta GAMYBOS DEPARTAMENTO ŠILUMOS TINKLŲ IR KATILINIŲ EKSPLOATAVIMO TARNYBOS ŠILUMOS TINKLŲ EKSPLOATAVIMO SKYRIUS
Reikalavimai
 • Išsilavinimas – vidurinis, spec. vidurinis;
 • profesinė patirtis – ne mažiau kaip 1 metų panašaus darbo pobūdžio patirtis;
 • užsienio kalbų žinojimas – nebūtinas;
 • ŠTES aptarnavimo šaltkalvis turi turėti kvalifikacinį pažymėjimą:
 • darbininko, dirbančio šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose
Funkcijos
 • siekia, kad tiekiamo šilumnešio nutekėjimas ir šilumos nuostoliai būtų minimalūs;
 • neleidžia susidaryti viršnorminiams šilumos ir šilumnešio nuostoliams, atjungiant nenaudojamus vamzdynų ruožus;
 • prižiūri visus įrenginius, statybines ir kitas konstrukcijas, jų apžiūrą ir remontą atliekant pagal sudarytus ir patvirtintus grafikus;
 • stebi kompensatorius, atramas, armatūrą, drenažus, kontrolės ir matavimo prietaisus bei kitus šilumos tinklų elementus ir laiku šalina atsiradusius defektus ir nesandarumus;
 • laiku išleidžia orą iš vamzdynų, laiko reikiamą pastovų slėgį visuose tinklų taškuose ir šilumos vartojimo įrenginiuose;
 • pastoviai šalina susikaupusį kondensatą iš garo vamzdynų per kondensato atskirtuvus;
 • užtikrina apžiūros kamerų ir praeinamųjų kanalų švarą, neįleisti į juos pašalinių asmenų;
 • laiku ir tikslingai vykdo gamybines užduotis bei pavedimus susijusius su atliekamomis pareigomis;
 • laikosi darbo tvarkos taisyklių reikalavimų;
 • atlieka kitas Šilumos tinklų eksploatavimo skyriaus vadovo pavestas užduotis, susijusias su atliekamomis pareigomis;
Darbo užmokestis Pagal susitarimą
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Gyvenimo aprašymas, motyvacinis laiškas, kvalifikaciją ir išsilavinimą patvirtinantys dokumentai
Dokumentų priėmimo vieta El. paštu personalas@kaunoenergija.lt
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Tel. 8 37 305 842
Dokumentų priėmimo terminas Iki 2017-05-31

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha