Įstaigos pavadinimas AB „KAUNO ENERGIJA“
Pareigos analitikas
Darbo vieta Prevencijos skyrius
Reikalavimai
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis;
 • specializacija – techninis išsilavinimas;
 • profesinė patirtis – ne mažiau kaip 3 (trijų) metų panašaus pobūdžio veiklos patirtis;
 • užsienio kalbų žinojimas – anglų ar vokiečių ir rusų kalbos pagrindai;
 • kompiuterinis raštingumas – darbo su Microsoft Office programomis įgudusio vartotojo patirtis.

Analitikas  turi atitikti šiuos papildomus kvalifikacinius kriterijus:

 • gerai išmanyti ir taikyti praktikoje teisės aktus susijusius su korupcijos prevencijos priemonių taikymu, asmens duomenų apsaugos ir viešojo administravimo teisės aktų reikalavimais;
 • suprasti centralizuoto šilumos tiekimo sektoriaus techninius ir ekonominius rodiklius bei turėti patyrimą juos analizuoti;
 • valdymo bei administravimo ir su Bendrovės veikla susijusios teisinės aplinkos analizė, projektų susijusių su administravimu bei valdymo struktūra inicijavimas ir vystymas;
 • darbo su Dokumentų valdymo sistema (DVS) patirtis.

Analitikas  turi atitikti šiuos bendrųjų gebėjimų ir asmeninių savybių kriterijus:

 • Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų norminių aktų reikalavimų, nutarimų bei sprendimų žinojimas bei sugebėjimas juos taikyti praktinėje veikloje;
 • geri organizaciniai gebėjimai bei puikūs derybų įgūdžiai; strateginis, analitiškas bei loginis mąstymas; iniciatyvumas, pareigingumas, atsakingumas analitinis mąstymas
Funkcijos
 • užtikrina korupcijos prevencijos tikslus, uždavinių ir priemonių, nustatytų Korupcijos prevencijos įstatyme ir kituose teisės aktuose, įgyvendinimą;
 • užtikrina Bendrovės Korupcijos prevencijos politikos nuostatų laikymąsi, Vadovo pavedimu tiria jos pažeidimus Bendrovės ir jos dukterinių įmonių mastu;
 • inventorizuoja Bendrovės tvarkomus asmens duomenis, vykdo Bendrovės veikloje naudojamų ir valdomų asmens duomenų apsaugos pažeidimų prevenciją;
 • atlieka Bendrovės vidaus lokalinių dokumentų ir projektų antikorupcinį vertinimą, nustačius tokius faktus informuoja Bendrovės generalinį direktorių;
 • teikia pasiūlymus sudarant korupcijos prevencijos planus, vykdo ir koordinuoja jų įgyvendinimą;
 • analizuoja visuomenės informavimo priemonėse teikiamą informaciją dėl galimai negatyvių faktų pateikimo Bendrovės ir jos darbuotojų atžvilgiu, atlieka jos vertinimą ir esant galimybei jos patikrinimą;
 • analizuoja informaciją, susijusią su Bendrovės vykdytais / vykdomais pirkimais, tikslu išvengti galimų viešųjų ir privačių interesų konflikto, kitų galimų pažeidimų;
 • Vadovo pavedimu nagrinėja gautus skundus, pareiškimus dėl galimai Bendrovės darbuotojų netinkamo funkcijų atlikimo atvejų, atlieka jų tyrimus
Darbo užmokestis Pagal susitarimą
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • Gyvenimo aprašymas,
 • motyvacinis laiškas,
 • kvalifikaciją ir išsilavinimą patvirtinantys dokumentai
Dokumentų priėmimo vieta El. paštu personalas@kaunoenergija.lt
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Tel. 8 37 305 842
Dokumentų priėmimo terminas Iki 2018-12-31

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha