Įstaigos pavadinimas AB „KAUNO ENERGIJA“
Pareigos vadovas
Darbo vieta Prevencijos skyrius
Reikalavimai
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis;
 • specializacija – teisinis išsilavinimas;
 • profesinė patirtis – ne mažiau kaip 3 (trijų) metų panašaus pobūdžio veiklos bei vadovaujamo darbo patirtis ir ne mažiaus 5 (penkių) metų darbo patirtis;
 • užsienio kalbų žinojimas – anglų ar vokiečių ir rusų kalbų profesionalios žinios;
 • kompiuterinis raštingumas – darbo su Microsoft Office programomis įgudusio vartotojo patirtis.

Vadovas turi atitikti šiuos papildomus kvalifikacinius kriterijus:

 • gerai žinoti ir gebėti taikyti praktikoje teisės aktus, susijusius su korupcijos prevencijos priemonių taikymu, asmens duomenų apsaugos ir viešojo administravimo reguliavimo srityje;
 • suprasti centralizuoto šilumos tiekimo sektoriaus techninius ir ekonominius rodiklius.

Vadovas turi atitikti šiuos bendrųjų gebėjimų ir asmeninių savybių kriterijus:

 • Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų norminių aktų reikalavimų, nutarimų bei sprendimų žinojimas bei sugebėjimas juos taikyti praktinėje veikloje;
 • Bendrovės valdymo, vadybos, darbo organizavimo pagrindų išmanymas;
 • vadovavimo įgūdžiai;
 • diplomatiniai ir derybų įgūdžiai, komunikabilumas;
 • strateginis, analitiškas bei loginis mąstymas;
 • protokolo ir etiketo taisyklių laikymasis;
 • iniciatyvumas, pareigingumas, atsakingumas
Funkcijos
 • vykdo Bendrovės struktūrinių padalinių veiklos organizavimo kontrolę, uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;
 • užtikrina korupcijos prevencijos tikslus, uždavinių ir priemonių, nustatytų Korupcijos prevencijos įstatyme ir kituose teisės aktuose, įgyvendinimą;
 • renka informaciją, analizuoja ir teikia Bendrovės generaliniam direktoriui pasiūlymus dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Bendrovės ir jos dukterinių bendrovių veikloje;
 • teikia pasiūlymus sudarant korupcijos prevencijos planus, vykdo ir koordinuoja jų įgyvendinimą;
 • užtikrina Bendrovės Korupcijos prevencijos politikos nuostatų laikymąsi, tiria jos pažeidimus Bendrovės ir jos dukterinių įmonių mastu;
 • inventorizuoja Bendrovės tvarkomus asmens duomenis, vykdo Bendrovės veikloje naudojamų ir valdomų asmens duomenų apsaugos organizavimą bei pažeidimų prevenciją;
 • analizuoja, sistemina informaciją su Bendrovės disponuojamos informacijos saugumo priemonių įgyvendinimu ir saugumo reikalavimų pažeidimu;
 • Bendrovės generalinio direktoriaus pavedimu nagrinėja gautus skundus, pareiškimus dėl galimai Bendrovės darbuotojų netinkamo funkcijų atlikimo atvejų, atlieka jų tyrimus;
 • analizuoja informaciją susijusią su Bendrovės vykdytais, vykdomais pirkimais.
 • atlieka Bendrovės vidaus lokalinių dokumentų ir projektų antikorupcinį vertinimą.
 • koordinuoja ir prižiūri elektroninės informacijos saugos politikos įgyvendinimą Bendrovės valdomose ir tvarkomose informacinėse sistemose
Darbo užmokestis pagal susitarimą
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • gyvenimo aprašymas,
 • motyvacinis laiškas,
 • kvalifikaciją ir išsilavinimą patvirtinantys dokumentai
Dokumentų priėmimo vieta El. paštu personalas@kaunoenergija.lt
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Tel. 8 37 305 842
Dokumentų priėmimo terminas iki 2018-08-31

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha