Įstaigos pavadinimas AB „KAUNO ENERGIJA“
Pareigos SPECIALISTAS
Darbo vieta TEISĖS IR PIRKIMŲ DEPARTAMENTO VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS
Reikalavimai
 • išsilavinimas – aukštesnysis, aukštasis arba aukštasis universitetinis;
 • specializacija – techninė / inžinerinė;
 • profesinė patirtis – ne mažiau kaip 1 metų praktinio darbo viešųjų pirkimų srityje;
 • užsienio kalbų žinojimas – anglų, rusų kalbų pagrindai;
 • kompiuterinis raštingumas – įgudęs vartotojas.
 • Papildomi kvalifikaciniai kriterijai:
 • darbo patirtis su Bendrovėje įdiegtomis programomis pagal savo pareigų atlikimo specifiką.
 • Bendrųjų gebėjimų ir asmeninių savybių kriterijai:
 • gerai išmanyti Viešųjų pirkimų įstatymą, Bendrovės supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles ir mokėti pritaikyti vykdant viešuosius pirkimus. Dirbant su pirkimų dokumentais ir savo darbinėje veikloje būti atsakingam ir pareigingam, išsaugoti konfidencialumą ir nešališkumą.
Funkcijos
 • dalyvauja viešųjų pirkimų komisijos darbe, rengia, tvarko viešųjų pirkimų konkursų dokumentaciją, informuoja konkursų dalyvius apie komisijos sprendimus, paruošia ir suderina bendrovėje nustatyta tvarka viešųjų pirkimų sutartį, užtikrina pirkimų dokumentacijos saugumą;
 • protokoluoja Viešųjų pirkimų komisijos, kurios darbe dalyvauja, posėdžius;
 • vykdant pirkimą, apie kurį pagal Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus būtina paskelbti, pateikia skelbimą Viešųjų pirkimų tarnybai;
 • skelbia pirkimų, išskyrus mažos vertės pirkimus, techninių specifikacijų projektus Bendrovės tinklalapyje ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;
 • apie pradedamą pirkimą, taip pat nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti pirkimo sutartį, pateikia Bendrovės tinklalapyje ir leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“;
 • apie įvykdytus pirkimus teikia ataskaitas Viešųjų pirkimų tarnybai;
 • Bendrovės pirkimų administratoriaus pavedimu atlieka pirkimų organizatoriaus funkcijas: paruošia ir išsiunčia kvietimus dalyvauti apklausoje potencialiems tiekėjams, atsako į tiekėjų klausimus, apiformina pirkimo dokumentaciją, informuoja tiekėjus apie priimtus sprendimus, paruošia ir suderina Bendrovėje nustatyta tvarka pirkimo sutartį bei saugo pirkimo dokumentaciją;
 • vykdo kitas su skyriaus veikla susijusias užduotis.
Darbo užmokestis Iki 650 Eur (neatskaičius mokesčių)
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Gyvenimo aprašymas, motyvacinis laiškas, kvalifikaciją ir išsilavinimą patvirtinantys dokumentai
Dokumentų priėmimo vieta El. paštu personalas@kaunoenergija.lt
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Tel. 8 37 305 842
Dokumentų priėmimo terminas Iki 2016-06-30

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha