Įstaigos pavadinimas AB „KAUNO ENERGIJA“
Pareigos specialistas
Darbo vieta Teisės ir pirkimų departamento Viešųjų pirkimų skyrius
Reikalavimai
 • išsilavinimas – aukštesnysis, aukštasis arba aukštasis universitetinis;
 • specializacija – techninė / inžinerinė;
 • profesinė patirtis – ne mažiau kaip 1 metų praktinio darbo viešųjų pirkimų srityje;
 • užsienio kalbų žinojimas – anglų, rusų kalbų pagrindai;
 • kompiuterinis raštingumas – įgudęs vartotojas.

Papildomi kvalifikaciniai kriterijai:

 • darbo patirtis su Bendrovėje įdiegtomis programomis pagal savo pareigų atlikimo specifiką.

Bendrųjų gebėjimų ir asmeninių savybių kriterijai:

 • gerai išmanyti Viešųjų pirkimų įstatymą, Bendrovės supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles ir mokėti pritaikyti vykdant viešuosius pirkimus.
 • Dirbant su pirkimų dokumentais ir savo darbinėje veikloje būti atsakingam ir pareigingam, išsaugoti konfidencialumą ir nešališkumą
Funkcijos
 • dalyvauja viešųjų pirkimų komisijos darbe, rengia, tvarko viešųjų pirkimų konkursų dokumentaciją, informuoja konkursų dalyvius apie komisijos sprendimus, paruošia ir suderina bendrovėje nustatyta tvarka viešųjų pirkimų sutartį, užtikrina pirkimų dokumentacijos saugumą;
 • protokoluoja Viešųjų pirkimų komisijos, kurios darbe dalyvauja, posėdžius;
 • vykdant pirkimą, apie kurį pagal Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus būtina paskelbti, pateikia skelbimą Viešųjų pirkimų tarnybai;
 • skelbia pirkimų, išskyrus mažos vertės pirkimus, techninių specifikacijų projektus Bendrovės tinklalapyje ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;
 • apie pradedamą pirkimą, taip pat nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti pirkimo sutartį, pateikia Bendrovės tinklalapyje ir leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“;
 • apie įvykdytus pirkimus teikia ataskaitas Viešųjų pirkimų tarnybai;
 • Bendrovės pirkimų administratoriaus pavedimu atlieka pirkimų organizatoriaus funkcijas: paruošia ir išsiunčia kvietimus dalyvauti apklausoje potencialiems tiekėjams, atsako į tiekėjų klausimus, apiformina pirkimo dokumentaciją, informuoja tiekėjus apie priimtus sprendimus, paruošia ir suderina Bendrovėje nustatyta tvarka pirkimo sutartį bei saugo pirkimo dokumentaciją;
 • vykdo kitas su skyriaus veikla susijusias užduotis
Darbo užmokestis Pagal susitarimą
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • Gyvenimo aprašymas,
 • motyvacinis laiškas,
 • kvalifikaciją ir išsilavinimą patvirtinantys dokumentai
Dokumentų priėmimo vieta El. paštu personalas@kaunoenergija.lt
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Tel. 8 37 305 842
Dokumentų priėmimo terminas Iki 2017-11-30

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha