Įstaigos pavadinimas AB „KAUNO ENERGIJA“
Pareigos VYRESNYSIS INŽINIERIUS
Darbo vieta GAMYBOS DEPARTAMENTO ŠILUMOS TINKLŲ IR KATILINIŲ EKSPLOATAVIMO TARNYBOS ŠILUMOS TINKLŲ EKSPLOATAVIMO SKYRIUS
Reikalavimai
 • Išsilavinimas – aukštasis-techninis;
 • Specializacija – šilumos ūkio eksploatavimo srityje ir atitinkamos kvalifikacijos pažymėjimai;
 • profesinė patirtis – ne mažiau kaip 3 metų panašaus pobūdžio veiklos patirtis;
 • užsienio kalbų žinojimas – rusų, anglų ar vokiečių kalbų pagrindai;
 • kompiuterinis raštingumas – įgudęs vartotojas, darbo pagrindai su ,,Excel“, ,,Word“, „Outlook“ programomis.

ŠTES vyresnysis inžinierius turi turėti galiojančius kvalifikacinius pažymėjimus:

 • slėginių indų priežiūros meistro;
 • garo ir karšto vandens vamzdynų priežiūros meistro;
 • priešgaisrinės saugos pažymėjimą.

Bendrųjų gebėjimų ir asmeninių savybių kriterijai:

 • laisvai skaityti brėžinius;
 • mokėti naudotis techninėmis sąlygomis, projektais, nustatyti atliktų darbų apimtį;
 • mokėti įvertinti atliktų darbų kokybę;
 • sugebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėjimas valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • būti susipažinęs su naujausiomis technologijomis bei medžiagomis;

bendrovės veiklos srities, strategijos, tikslų žinojimas, energetikos problemų ir vystymosi perspektyvų, darbo organizavimo bei dalykinio etiketo išmanymas.

Funkcijos
 • organizuoja AB „Kauno energija“ nuosavybėje esančių automatizuotų šilumos punktų įrenginių remonto darbus;
 • dalyvauja nustatant šilumos punktų įrenginių gedimus;
 • užsako keistinų įrengimų, medžiagų pirkimą;
 • užsako šilumos punktų įrenginių sugedusių elektros ir automatikos įrengimų remonto darbus;
 • kontroliuoja atliktų remonto darbų kokybę ir terminus;
 • tikrina prižiūrėtojų atliktų remonto darbų vykdomąją dokumentaciją;
 • ruošia medžiagų nurašymo aktus;
 • kontroliuoja prižiūrėtojams pateiktų įrengimų ir medžiagų racionalų panaudojimą;
 • veda šilumos punktų įrenginių gedimų apskaitą, juos sistematizuoja, nustato tipinius (dažniausiai pasitaikančius) gedimus;
 • analizuoja tipinių gedimų priežastis teikia pasiūlymus jiems mažinti;
 • profilaktiškai tikrina, kad AB „Kauno energija“ nuosavybėje esantys šilumos punktai būtų eksploatuojami pagal norminių aktų reikalavimus;
 • vykdo paruošiamąjį darbą bendrovės nuosavybėje esančių šilumos punktų pardavimui;
 • įformina šilumos punktų apžiūros ir perdavimo-priėmimo aktus juos parduodant;
 • tikrina ar objektų šilumos punktuose sumontuoti šilumos apskaitos prietaisai (ŠAP) atitinka teisės aktų reikalavimus;
 • tikrina ar nėra savavališkų prisijungimų iki šilumos apskaitos prietaisų;
 • tikrina ar buvę vartotojai patikimai atjungti nuo šilumos tinklų, o nustačius tokius faktus – pateikia paraišką Šilumos tinklų eksploatavimo skyriui dėl įvadų demontavimo;
 • esant šilumos nevartojimo faktui, inicijuoja šilumos tiekimo-vartojimo sutarčių nutraukimą;
 • tikrina ar nėra šilumos apskaitos prietaisų gadinimo ar įtakojimo į parodymus atvejų;
 • tikrina ar nėra galimybės drenuoti šilumnešį;
 • tikrina ar nėra šilumos apskaitos prietaisų galios viršijimo galimybės;
 • analizuoja šilumos punktų principines schemas, naujų automatikos elementų aprašymus, veikimo principus ir teikia pasiūlymus dėl principinių schemų koregavimo;
 • dalyvauja išsiaiškinant sudėtingus gedimus, kurių nepavyksta pašalinti elektrikams-automatikams;
 • dalyvauja komisijų darbe tiriant gyventojų skundus dėl šildymo ir karšto vandens tiekimo sutrikimų, aiškinantis komercinių nuostolių priežastis;
 • konsultuoja vartotojus ir kitų tarnybų darbuotojus automatizuotų šilumos punktų eksploatavimo klausimais;
 • kontroliuoja Šilumos tinklų tarnybos Siurblinių ir boilerinių skyriaus atliekamą praeinamų kolektorių ir techninių koridorių eksploatavimą.
 • atsako už patikėtų materialinių vertybių apsaugą;
 • išduoda nurodymus pagal saugos taisykles, eksploatuojant šilumos įrenginius, kurie registruojami nurodymų ir pavedimų registracijos žurnale;
 • pagal poreikį vykdo darbų vadovo funkcijas, atliekant darbus susijusius su skyriaus atliekamomis funkcijomis;
 • pagal kompetenciją ruošia ir teikia informaciją suinteresuotoms tarnyboms ir instrukcijoms;
Darbo užmokestis Iki 800 Eur (neatskaičius mokesčių)
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Gyvenimo aprašymas, motyvacinis laiškas, kvalifikaciją ir išsilavinimą patvirtinantys dokumentai
Dokumentų priėmimo vieta El. paštu personalas@kaunoenergija.lt
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Tel. 8 37 305 842
Dokumentų priėmimo terminas Iki 2016-07-31

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha