Įstaigos pavadinimas Kauno lopšelis-darželis „Boružėlė“
Pareigos Virėjas (-a) 1,25 et.
Darbo vieta Bitininkų g. 21, Kaunas
Reikalavimai Ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir virėjo kvalifikacija.
Funkcijos
  1. Tiksliai pagal svorį priima iš sandėlio ir panaudoja produktus;
  2. Gamina maistą griežtai laikantis Geros higienos praktikos taisyklių reikalavimų, ikimokyklinių įstaigų higienos normų ir taisyklių, vadovaujantis patiekalo receptūros technologinėmis kortelėmis;
  3. Tikrina maisto produktų kokybę, laikymo terminus, prižiūri, kad į virtuvę pristatomi maisto produktai būtų saugūs, kokybiški, turėtų tai patvirtinančius dokumentus;
  4. Kontroliuoja ir užtikrina, kad į grupes išduodamas maistas būtų reikiamos temperatūros, atitiktų nustatytas svorio normas;
  5. Užtikrina, kad maistas į grupes būtų išduodamas griežtai laikantis nustatyto grafiko;
  6. Markiruoja ir prižiūri virtuvės inventoriaus, įrengimų, indų švarą, tvarką, saugumą;
  7. Esant reikalui vykdo visus pagalbinius darbus, būtinus normaliam virtuvės darbui užtikrinti;
  8. Atsakingai pildo reikiamus savikontrolės žurnalus.
Darbo užmokestis Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, atsižvelgiant į išsilavinimą ir darbo stažą. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 4,08–7,7 (stažas – daugiau kaip 10 m.); 4,06–6,16 (stažas – nuo daugiau kaip 5 m. iki 10 m.); 4,03–5,94 (stažas nuo daugiau kaip 2 m. iki 5 m.); 4,0–5,83 (stažas – iki 2 m.).
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Gyvenimo aprašymas
Prašymas
Išsilavinimo dokumentai
Kvalifikacijos dokumentai
Asmens dokumentai
Sveikatos dokumentai
Dokumentų priėmimo vieta Kauno lopšelis-darželis „Boružėlė“ raštinė
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

tel. Nr. 837 42 01 65

el. p. info@ld-boruzele.lt

Dokumentų priėmimo terminas Iki 2021-03-31

/table-wrap]

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha