Įstaigos pavadinimas Kauno lopšelis-darželis „Boružėlė“
Pareigos Mokytojo padėjėjas (-a) 1 et.
Darbo vieta Bitininkų g. 21, Kaunas
Reikalavimai Išsilavinimas – ne žemesnis kaip vidurinis
Funkcijos
  1. Padeda ugdytiniui (ugdytinių grupei):
  • Orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu ir už jos ribų ugdomosios veiklos, pamokų, pertraukų, kitos veiklos, neformaliojo švietimo, renginių ir išvykų metu;
  • Apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena;
  • Įsitraukia į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joja dalyvauja
  1. Bendradarbiaudamas su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu ir kitais specialistais, numato ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus bei pagalbos ugdytiniams teikimo metodus ir juos taiko;
  2. Padeda mokytojui parengti ir/ar pritaikyti ugdytiniui reikalingą mokomąją medžiagą;
  3. atsako už kokybišką savo funkcijų vykdymą bei ugdytinio, ugdytinių grupės saugumą.
Darbo užmokestis

Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, atsižvelgiant į išsilavinimą, pedagoginį darbo stažą ir kvalifikacinę kategoriją.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas: Mokytojas 4,96-5,15, Vyresnysis mokytojas 5,43-5,72, Mokytojas metodininkas 5,93-6,23.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti

Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas: 4-5,83

Dokumentų priėmimo vieta Kauno lopšelis-darželis „Boružėlė“ direktoriaus kabinetas
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

tel. 42 01 65, 24 47 87,

el. p. info@ld-boruzele.lt

Dokumentų priėmimo terminas 2020 08 31

/table-wrap]

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha