Įstaigos pavadinimas Kauno 1-oji muzikos mokykla
Pareigos Raštinės vedėjas
Darbo vieta J.Gruodžio 25, Kaunas
Reikalavimai

Kauno 1-osios muzikos mokyklos raštinės vedėjui keliami reikalavimai:

1.1.  ne žemesnis nei aukštasis universitetinis ar jam lygiavertis išsilavinimas, aukštasis koleginis ar jam lygiavertis išsilavinimas;

1.2.. ne mažesnė nei  1 metų darbo patirtis biudžetinėje įstaigoje;

1.3. mokėti dirbti dokumentų valdymo sistemoje ,,DVS Kontora“ ir ,,Personalo valdymo sistema“;

1.4. mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų anglų, prancūzų ar vokiečių;

1.5. išmanyti ir žinoti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

1.6. išmanyti ir žinoti raštvedybos standartus ir raštvedybos taisykles;

1.7. išmanyti ir žinoti LR įstatymus ir poįstatyminius aktus, Vyriausybės nutarimus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą

Funkcijos Pagal raštinės vedėjo pareigybės aprašymą
Darbo užmokestis Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu (2017-01-17 Nr. XIII-198) ir jo pakeitimais. Atlyginimo dydis nustatomas atsižvelgiant į darbo stažą
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
  • Prašymą dalyvauti konkurse;
  • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  • Kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, kopijos;
  • Gyvenimo aprašymą (CV)

(Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir, sutikrinus su kopijomis, grąžinami)

Dokumentų priėmimo vieta

Pretendentas gali pateikti dokumentus asmeniškai arba el. paštu info@pirmamuzikos.lt

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną, darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. Kauno 1-osios muzikos mokyklos raštinėje adresu: J.Gruodžio 25, Kaunas

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

Tel Nr. 8 37 422 834

Pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.

Pretendentai, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, apie dalyvavimą pretendentų atrankoje, atrankos datą, vietą ir laiką bus pranešta asmeniškai

Dokumentų priėmimo terminas 14 kalendorinių nuo konkurso paskelbimo dienos, iki 2019-08-28

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha