Įstaigos pavadinimas Kauno „Aitvaro“ mokykla
Pareigos Dailės /technologijų mokytojas (-a)
Darbo vieta Kauno „Aitvaro“ mokykla, Technikos g. 34, Kaunas
Reikalavimai

Pretendentas (-ė) turi atitikti:

–  Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo 48 str. keliamus reikalavimus;

– Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 (suvestinė redakcija nuo 2018-09-01) patvirtintus  reikalavimus mokytojų kvalifikacijai.

– Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 (suvestinė redakcija nuo 2018-09-01) patvirtintus  reikalavimus mokytojų kvalifikacijai.

Funkcijos

Dailės/technologijų, pareigybės lygis – A2.

Numatomas darbo krūvis – 14 val. per savaitę.

Sudaroma neterminuota darbo sutartis.

Darbo užmokestis Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir darbo krūvį (pareiginės algos koeficientas 6,91-9,71).
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
  • Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.
  • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
  • Išsilavinimą (dalykinį ir pedagoginį) patvirtinantis dokumentas, kiti dokumentai, patvirtinantys pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.
  • Gyvenimo aprašymas.
  • Pedagogo kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas.
  • Pažyma dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį.
  • Pažyma apie pedagoginio darbo stažą.
  • Sveikatos pažymėjimas (Forma 048/a).
  • Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos pažymėjimas.
  • Privalomojo higienos įgūdžių mokymo programos pažymėjimas.

  Santuokos liudijimas (jei diplomas išduotas kita pavarde).

Dokumentų priėmimo vieta Dokumentų kopijas siunčiant el. paštu info@kaunoaitvaromokykla.lt su nuoroda DAILĖS/TECHNOLOGIJŲ MOKYTOJAS (-A);
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai …..
Dokumentų priėmimo terminas Nuo atrankos paskelbimo dienos iki 2020 m. rugpjūčio 14 d. 12.00 val.
2020-08-15