Įstaigos pavadinimas Kauno Antano Smetonos gimnazija
Pareigos Socialinis pedagogas
Darbo vieta Kauno Antano Smetonos gimnazija
Geležinio Vilko g. 28, Kaunas
Reikalavimai
 • Turėti aukštąjį išsilavinimą ir atitikti kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.
 • Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus.
 • Planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje.
 • Gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
Funkcijos
 • Vertinti socialinės pedagoginės pagalbos mokiniui poreikius.
 • Konsultuoti mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), gimnazijos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.
 • Dalyvauti sprendžiant krizinius atvejus gimnazijoje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas.
 • Numatyti socialinės pedagoginės pagalbos teikimo mokiniui būdus bei formas.
 • Šviesti gimnazijos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, gimnazijos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais, nuolat tobulinti savo kompetencijas.
 • Inicijuoti ir įgyvendinti prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su gimnazijos Vaiko gerovės komisija ugdant mokinių gyvenimo įgūdžius.
 • Atlikti aktualius socialinius pedagoginius tyrimus gimnazijoje.
 • Rinkti, kaupti ir analizuoti informaciją, reikalingą mokinių problemoms spręsti.
 • Rengti ir skleisti informaciją apie socialinę – pedagoginę pagalbą.
 • Tvarkyti ir pildyti darbo dokumentus (konsultacijų žurnalą ir kitus reikiamus dokumentus).
 • Planuoti ir derinti su gimnazijos vadovu metinės veiklos prioritetus ir pagal juos rengti savo veiklos planą.
Darbo užmokestis Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo 2017 m. sausio 17 d. įstatymu Nr. XIII-198. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas: 5,38 – 8,28.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 1. Prašymas dėl dalyvavimo atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
 3. Gyvenimo aprašymas.
 4. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.
 5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija.
 6. Pažyma dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį.
 7. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

 

Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.

Tik į pokalbį pakviesti pretendentai bus informuoti telefonu arba elektroniniu paštu.

Dokumentų priėmimo vieta

Geležinio Vilko g. 28, Kaunas, 101 kabinetas,

el. paštu: gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

Geležinio Vilko g. 28, LT – 49270, Kaunas

Tel. (8 37) 312001, faksas (8 37) 312001

El. p.: gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt

Dokumentų priėmimo terminas Dokumentai priimami iki 2020 m. sausio 16 d. 14.00 val.

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha