Įstaigos pavadinimas Kauno “Aušros” gimnazija
Pareigos Archyvaras (-ė) (0,5 et.)
Darbo vieta Kauno “Aušros” gimnazija, Laisvės al. 95
Reikalavimai Aukštasis išsilavinimas, darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas, pareigingumas, šio darbo patirtis. Sugebėti vadovautis Lietuvos Respublikos archyvų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, taisyklėmis ir standartais reglamentuojančiais dokumentų kaupimą, saugojimą, tvarkymą ir naudojimą. Žinoti ir išmanyti: dokumentų saugojimo terminus, dokumentų vertės ekspertizė atlikimo tvarką; dokumentų priėmimo į archyvą, jų saugojimo ir naudojimosi jais norminius aktus ir instrukcijas; dokumentų archyve saugojimo terminus, jų perdavimo valstybiniam saugojimui, nurašymo ir sunaikinimo tvarką; dokumentų įforminimo laikinam ir nuolatiniam saugojimui tvarką ir apskaitos reikalavimais; archyvo fondo dokumentų naudojimo tvarką.
Funkcijos Organizuoti gimnazijos archyvinių dokumentų bylų laikymą, sisteminti bylas, vesti jų apskaitą bei rūpintis jų apsauga, išduoti archyvines pažymas, teikti pagalbą rengiant gimnazijos dokumentų bylų nomenklatūrą, priimti dokumentus saugojimui į archyvą.
Darbo užmokestis Pagal nustatytą koeficientą
Dokumentai, kurie turi būti pateikti 1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje (parašomas gimnazijoje)
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.
4. Gyvenimo aprašymas.
Dokumentų priėmimo vieta Mokyklos raštinė adresu: Laisvės al. 95, Kaunas
Raštinės darbo laikas 8-16.45 val., penktadienį – 8-15.30 val.
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Mokyklos raštinė adresu: Laisvės al. 95, Kaunas
Raštinės darbo laikas 8-16.45 val., penktadienį – 8-15.30 val.
Pasiteirauti galima telefonu 42 47 70
el.paštu ausra@ausra.kaunas.lm.lt
Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.
Dokumentų priėmimo terminas Iki 2016-09-21

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha