Įstaigos pavadinimas Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla-daugiafunkcis centras
Pareigos Geografijos mokytojas
Darbo vieta Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla-daugiafunkcis centras
Reikalavimai
  • Aukštasis universitetinis išsilavinimas, geografijos mokytojo kvalifikacija.
  • Informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas (darbas su Word, Excel, Power Point, interaktyvia lenta ir pan.);
  • Dokumentų rengimo, tvarkymo, perdavimo, apskaitos ir saugojimo tvarkos išmanymas;
  • Gebėjimas taikyti tinkamus darbo metodus, kūrybingai organizuoti vaikų ugdymą bei kitas veiklas;
  • Gebėjimas efektyviai bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas.
Funkcijos 6-8,10 klasių (10 kontaktinių valandų) mokinių mokymas geografijos mokomojo dalyko nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.
Darbo užmokestis Nustatomas vadovaujantis Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašu.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
  1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
  3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
  4. Gyvenimo aprašymas;
  5. Motyvacinis laiškas.
Dokumentų priėmimo vieta Skenuoti dokumentai pateikiami el. pašto adresu rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt arba dokumentų kopijos pristatomos į mokyklos raštinę, Partizanų g. 22, Kaunas
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai 8 603 15200
Dokumentų priėmimo terminas iki 2016 m. rugpjūčio 8 d.
rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt