Įstaigos pavadinimas Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla-daugiafunkcis centras
Pareigos raštinės vedėjas
Darbo vieta Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla-daugiafunkcis centras
Partizanų g. 22
Reikalavimai • Turėti aukštąjį išsilavinimą;
• Gebėti naudotis informacinėmis technologijomis (MS Office programomis Word, Excel, PowerPoint, Outlook);
• Žinoti lietuvių kalbos vartojimo reikalavimus, gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
• Išmanyti tvarkomųjų, normatyvinių dokumentų rengimo taisykles, dokumentų tvarkymo, perdavimo, apskaitos ir saugojimo tvarką;
• Mokėti kaupti, sisteminti informaciją;
• Turėti bendravimo įgūdžių, mokėti dirbti komandoje, gebėti greitai orientuotis situacijose.
Funkcijos • Surinkti reikiamą informaciją vadovui, jo pavedimu kviesti darbuotojus.
• Organizuoti vadovo pokalbius telefonu.
• Priimti ir išsiųsti telefonogramas, faksogramas, pašto/elektroninio pašto laiškus; nesant vadovui, užrašyti priimtus pranešimus ir pranešti jam apie juos.
• Organizuoti vadovo rengiamus posėdžius ir pasitarimus (rinkti reikiamą medžiagą, pranešti dalyviams apie posėdžio ar pasitarimo laiką, vietą, darbotvarkę, registruoti dalyvius.
• Priimti ir perduoti telefaksus, telefonogramas, siųsti elektroninius laiškus.
• Sisteminti, registruoti gaunamus dokumentus.
• Vadovo nurodymu spausdinti įvairius dokumentus.
• Priimti dokumentus vadovui pasirašyti.
• Organizuoti lankytojų priėmimą.
• Formuoti pedagogų asmens bylas, užtikrinti jų saugumą.
• Rengti ir įforminti dokumentus (įsakymus dėl darbuotojų priėmimo į pareigas, perkėlimo, atleidimo iš pareigų, darbo užmokesčio, atostogų vaikui prižiūrėti klausimais; įsakymus veiklos organizavimo klausimais, dėl kasmetinių, nemokamų, mokymosi ir kt. atostogų bei komandiruočių, papildomų poilsio dienų, sutrumpinto darbo laiko klausimais; susirašinėjimo su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, savivaldybių administracijų švietimo padaliniais ir kitomis įstaigomis veiklos klausimais dokumentus) pagal raštvedybos taisyklių reikalavimus, pagal paskirtį juos registruoti.
• Rengti darbo sutartis ir atlikti pakeitimus jose apie darbo sąlygų ar kt. pasikeitimus.
• Rengti pažymas darbuotojams, pranešimus apie apdraustuosius valstybiniu socialiniu draudimu.
• Vykdyti dokumentų valdymą, formuoti dokumentų bylas pagal patvirtintą dokumentacijos planą, ruošti jas atiduoti į mokyklos archyvą.
• Rengti kiekvienų metų dokumentacijos planą, dokumentų registrų sąrašą.
• Vykdyti atskirus savo tiesioginio vadovo tarnybinius pavedimus.
Darbo užmokestis MMA
Dokumentai, kurie turi būti pateikti 1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
3. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos;
4. Gyvenimo aprašymas;
5. Motyvacinis laiškas.
Dokumentų priėmimo vieta Skenuoti dokumentai pateikiami el. pašto adresu rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai 8 603 15200
Dokumentų priėmimo terminas iki 2015 m. rugsėjo 28 d. 16.00 val.

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha