Įstaigos pavadinimas Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla
Pareigos Psichologas 0,5 et. nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.
Darbo vieta

Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla

Radvilėnų pl.7 Kaunas

Reikalavimai Pretendentas (-ė) turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ISAK-2512 patvirtintus  kvalifikacinius reikalavimus
Funkcijos
 • Įvertinti mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas.
 • Bendradarbiauti su mokytoju, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dirbti Mokyklos vaiko gerovės komisijoje.
 • Konsultuoti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais.
 • Rengti individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti.
 • Šviesti Mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.
 • Atlikti aktualius Mokyklai psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į Mokyklos bendruomenės poreikius
Darbo užmokestis Darbo užmokestis skaičiuojamas pagal LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
 • Gyvenimo aprašymas;
 • Motyvacinis laiškas
Dokumentų priėmimo vieta Skenuoti dokumentai pateikiami el. pašto adresu rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai 8 37 31 20 04
Dokumentų priėmimo terminas iki 2018 m. rugpjūčio 20 d.

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha