Įstaigos pavadinimas Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla
Pareigos Logopedas (-ė) 0,5 etato
Darbo vieta

Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla

Partizanų g. 22 Kaunas

Reikalavimai
 • Įgytas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;
 • Logopedo profesinė kvalifikacija.
Funkcijos
 • Gebėti įvertinti kalbos raidos ypatumus, kalbos ir/ar kitus komunikacijos sutrikimus
 • Teikti specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų;
 • Vadovaujantis Kauno pedagogų psichologinės tarnybos išvadomis, padėti mokytojams rengti individualius ugdymo planus dirbant su vaikais, turinčiais didelių specialiųjų poreikių;
 • Nešališkai vertinti vaikų gebėjimus, pažangą ir pasiekimus;
 • Užtikrinti tvarkomų asmens duomenų konfidencialumą.
 • Pagal logopedo (-ės) pareigybės aprašymą.
Darbo užmokestis

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 5,20 – 7,70 (priklausomai nuo darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos).

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir darbo krūvį.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • Prašymas dalyvauti atrankoje.
 • Gyvenimo aprašymas (CV).
 • Paso arba asmens tapatybės kortelės kopija.
 • Aukštojo mokslo diplomo (arba kito dokumento apie įgytą išsilavinimą) kopija.
 • Sveikatos pasas, pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių pažymėjimas.
 • Pažyma iš įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų asmens registro.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir, sutikrinus, grąžinami pretendentui.

Dokumentų priėmimo vieta

Dokumentų kopijas siųsti elektroniniu paštu rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt „Logopedo (-ės) atrankai“

Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis. Apie pokalbio laiką kiekvienas pretendentas, atitinkantis reikalavimus, bus informuotas atskirai telefonu.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

Tel. Nr. 8-37 31 20 04

El. paštas rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt

Dokumentų priėmimo terminas Iki 2020 08 17

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha