Įstaigos pavadinimas Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla
Pareigos Mokytojo padėjėjas (-a) 0,5 etato
Darbo vieta

Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla

Partizanų g. 22 Kaunas

Reikalavimai Išsilavinimas – ne žemesnis kaip vidurinis
Funkcijos
  • Padėti mokiniui orientuotis aplinkoje, susijusioje su ugdymu. Padėti mokiniui įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti. Paaiškinti mokytojo skirtas užduotis ir talkinti jas atliekant. Bendradarbiauti su kitais pagalbos mokiniui specialistais.
  • Pagal mokytojo padėjėjo (-os) pareigybės aprašymą.
Darbo užmokestis

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 4,00 – 7,7.

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių

įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į darbo stažą, kvalifikacinę

kategoriją ir darbo krūvį.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti
  • Prašymas dalyvauti atrankoje.
  • Gyvenimo aprašymas (CV).
  • Paso arba asmens tapatybės kortelės kopija.
  • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.
  • Sveikatos pasas, pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių pažymėjimas.
  • Pažyma iš įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų asmens registro.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir, sutikrinus, grąžinami pretendentui.

Dokumentų priėmimo vieta

Dokumentų kopijas siųsti elektroniniu paštu rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt „Mokytojo padėjėjas (-a)“.

 

Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis. Apie pokalbio laiką kiekvienas pretendentas, atitinkantis reikalavimus, bus informuotas atskirai telefonu.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

Tel. Nr. 8-37 31 20 04

El. paštas rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt

Dokumentų priėmimo terminas Iki 2020 08 17

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha