• Įstaigos pavadinimas Kauno Jono Jablonskio gimnazija
  Pareigos

  Anglų kalbos mokytoja(-as) pilnu pedagoginiu darbo krūviu.

  Terminuota darbo sutartis.

  Darbo vieta

  Kauno Jono Jablonskio gimnazija

  Aušros g. 3, LT-44173 Kaunas

  Reikalavimai
  • Anglų kalbos mokytojo kvalifikacija.
  • Galimybė dirbti sudarytu ir patvirtintu  2016-2017 m. m. I pusmečio pamokų tvarkaraščiu.
  • Galimybė pradėti dirbti nuo 2016 m. lapkričio 7 d.
  Funkcijos Anglų kalbos mokytojo funkcijos:
  1. Planuoti dalyko ugdymo turinį atsižvelgiant į mokinių ugdymosi poreikių įvairovę;
  2. Pasirengti pamokoms ar kitoms ugdymo formoms ir jas tinkamai organizuoti;
  3. Ugdyti atsižvelgiant į mokinių gebėjimus ir polinkius, stiprinti mokymosi motyvaciją ir pasitikėjimą savo gebėjimais;
  4. Tvarkyti mokinių ugdomosios veiklos ir kitus apskaitos dokumentus;
  5. Dirbti pagal parengtas dalyko modulių programas;
  6. Esant poreikiui pritaikyti Bendrųjų programų dalykų programos turinį, metodus mokiniams, turintiems ugdymosi, mokymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių;
  7. Nešališkai vertinti mokinių mokymosi pasiekimus ir nuolat juos informuoti apie mokymosi pažangą;
  8. Gimnazijos nustatyta tvarka informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) apie jų vaiko būklę, ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, mokyklos lankymą ir elgesį;
  9. Drauge su kitais mokytojais, švietimo pagalbos specialistais, mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) siekti mokymo(-osi) tikslų;
  10. Užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, geros kokybės ugdymą(-si);
  11. Inicijuoti ir/ar dalyvauti bendruose gimnazijos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose
  Darbo užmokestis Mėnesinis tarifinio atlygio koeficientas nustatomas, atsižvelgiant į asmens turimą išsilavinimą, pedagoginio darbo stažą ir turimą dėstomo dalyko kvalifikacinę kategoriją.
  Dokumentai, kurie turi būti pateikti
  1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
  3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
  4. Gyvenimo aprašymas;
  5. Turimą kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopija
  Dokumentų priėmimo vieta
  • Dokumentus pateikiant: paštu

  Kauno Jono Jablonskio gimnazija

  Aušros g. 3, LT-44173 Kaunas

  • asmeniškai Kauno Jono Jablonskio gimnazijos raštinė.
  Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

  Telefonas                  (8 37) 20 69 64

  el. paštas                   jablonskiog@jablonskis.kaunas.lm.lt

  Dokumentų priėmimo terminas 2016-10-25

  Jūsų vardas (būtina)

  Jūsų el. pašto adresas (būtina)

  Jūsų CV (būtina)

  Įveskite žemiau matomus simbolius

  captcha