Įstaigos pavadinimas Kauno Jono Laužiko  mokykla
Pareigos Specialusis pedagogas,  priimamas laikinai dirbti į laikinai nesančio darbuotojo darbo vietą (terminuota darbo sutartis).
Darbo vieta Kauno Jono Laužiko mokykla
Reikalavimai Aukštasis išsilavinimas ir specialiojo pedagogo kvalifikacija.
Funkcijos Funkcijos – vykdo funkcijas, susijusias su kontaktinėmis valandomis; planuoja ugdymo procesą, rengia mokomąją medžiagą, rengia individualizuotas užduotis, vertina mokinių pasiekimus ir informuoja apie mokymosi pažangą, stebi ir analizuoja pamokas ir ugdomąsias  veiklas, tobulina savo profesines kompetencijas, analizuoja ir įsivertina savo pedagoginę veiklą.
Darbo užmokestis Darbo užmokestis –  1 370,00 € – 1 582.00 €  priklausomai nuo kategorijos ir darbo stažo.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Asmens dokumentas, CV, dokumento (-ų) apie išsilavinimą kopija(-os), 1 foto nuotrauka, sveikatos pasas 048/a, neįgalaus asmens pažymėjimas (jeigu toks yra)  (kopija), neįgalaus vaiko pažymėjimas (jei šeimoje auga neįgalus iki 18 metų vaikas) (kopija), vaiko(-ų) gimimo liudijimas (-ai) (kopijos), ištuokos liudijimas ir kiti įrodantys dokumentai (šeimos nariui, kuris vienas augina vaiką iki 14 metų) (kopija), kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimų, sertifikatų kopijos, pažyma dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį.
Dokumentų priėmimo vieta Kauno Jono Laužiko mokyklos raštinė
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai tel. (8 37) 351 099, el. p. kauno1sim@yahoo.com
Dokumentų priėmimo terminas

iki 2020 m. sausio 22 d. 12.00 val.

Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.

Apie kvietimą dalyvauti pokalbyje tik atrinkti pretendentai informuojami telefonu.

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha