Įstaigos pavadinimas Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija
Pareigos Pradinių klasių mokytoja
Darbo vieta

Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija

Adresas: V. Čepinskio g. 7, Kaunas

Reikalavimai Pretendentas turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus („Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas“).
Funkcijos Planuoti ir organizuoti ugdymo procesą pradinėse klasėse.
Darbo užmokestis Koeficientas nustatomas vadovaujantis LR Švietimo ir mokslo ministro patvirtintu „Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašu“ bei „Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų tarnybinių atlyginimų (tarifinių atlygių) koeficientų nustatymo aprašu“, atsižvelgiant į pedagogo darbo stažą, išsilavinimą ir kvalifikacinę kategoriją
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus (toliau – dokumentai):

  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  4. Gyvenimo aprašymą;
  5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
  6. Buvusių darboviečių rekomendacijas (pageidautina);
Dokumentų priėmimo vieta Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos raštinėje nuo 8-16 val. (darbo dienomis), adresas: V. Čepinskio g. 7, Kaunas. Dokumentus nurodytu adresu prašome pristatyti asmeniškai, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami pokalbio dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Kontaktai pasiteiravimui tel. (837) 391421, el. paštu: progimnazija@dobkevicius.kaunas.lm.lt.
Dokumentų priėmimo terminas Dokumentus prašome pateikti iki 2016-05-23

 

 

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha