Įstaigos pavadinimas Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija
Pareigos Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (1 etatu)
Darbo vieta

Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija

Adresas: V. Čepinskio g. 7, Kaunas

Reikalavimai
 • Turėti  aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją. Ne mažesnį kaip penkerių metų pedagoginio darbo stažą ir bent vienerių metų vadovavimo patirties. Privalumas – tarptautinių projektų vadovavimo patirtis.
 • Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr. 123-5618), reikalavimus.
 • Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis, dirbti su duomneų bazėmis, nuotolinio mokymosi Moodle sistemoje.
 • Mokėti ne mažiau kaip vieną užsienio kalbą – anglų kalbos lygis turi būti ne mažesnis nei B2.
 • Išmanyti mokyklos veiklos organizavimą, ugdymo procesą reglamentuojančius dokumentus, būti susipažinus su mokyklos strateginiais tikslais ir uždaviniais, žinti darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, LR Darbo kodeksas, mokėti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, raštvedybą.
 • Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu, gebėti dirbti komandoje; gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti savarankiškai vykdyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu.
Funkcijos
 • Organizuoti ir koordinuoti TB (tarptautinio bakalaureato) programos procesus, rengti ir vykdyti TB ugdymo planų priežiūrą, taikant visuminio ugdymo principus;
 • inicijuoti naujų mokymo(si) technologijų ir strategijų diegimą, koordinuoti Tarptautinio bakalaureato programos parengimą ir įgyvendinimą pradinio ir pagrindinio ugdymo koncentruose;
 • inicijuoti bei plėtoti tarptautinius projektus, skirtus mokinių tarpkultūrinių, pažintinių ir socialinių kompetencijų ugdymui, mokytojų kvalifikacijos augimui;
 • užtikrinti integruoto visuminio ugdymo proceso įgyvendinimą, vykdyti ugdymo proceso stebėseną, vertinti ir analizuoti ugdymo kokybę, teikti metodinę pagalbą mokiniams ir mokytojams, rengti statistinių duomenų ataskaitas, teikti ir tvarkyti ataskaitas bei duomenis susijusius su TB programų įgyvendinimu;
 • koordinuoti mokinių socialinę veiklą, emocinio socialinio ugdymo programas, klasių auklėtojų veiklą, pedagoginį tėvų švietimą, mokinių karjeros bei verslumo ugdymą;
 • bendradarbiauti su mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais mokyklos bendruomenės nariais, rengti direktoriaus įsakymų, susijusių su ugdymo veikla, ir kitų mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus, savarankiškai planuoti ir įgyvendinti kitus kasdieninius  darbus, savarankiškai vykdyti kitus mokyklos direktoriaus pavedimus.
Darbo užmokestis Darbo užmokestis (TAK) už 1,0 et. (pagal darbo stažą ir kvalifikacinę kategorija) nuo 5,76 -10,48
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • Gyvenimo aprašymą;
 • Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
 • Anglų kalbos B2 lygį įrodantį sertifikatą;
 • Rekomendacijas (neprivaloma)
Dokumentų priėmimo vieta

Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos raštinėje nuo 8-16 val. (darbo dienomis).

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Kontaktai pasiteiravimui tel. (8-37) 39 14 21, el. paštu: [email protected]
Dokumentų priėmimo terminas

Dokumentus prašome pateikti iki 2018 m. spalio 12 d. 15 val., Adresas: V. Čepinskio g. 7, Kaunas. Dokumentus nurodytu adresu prašome pristatyti asmeniškai, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu paštu [email protected]

Dokumentų originalai pateikiami pokalbio dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.