Įstaigos pavadinimas Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija
Pareigos Priešmokyklinio ugdymo mokytojas
Darbo vieta

Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija

Adresas: V. Čepinskio g. 7, Kaunas

Reikalavimai
  • Pretendentas turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus („Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas“).
  • Patirtis su mokiniais, turinčiais poreikių (pageidautina)
Funkcijos
  • Priešmokyklinis ugdymas
  • Bendradarbiauti su mokinių tėvais, kitais pedagogais, pagalbos mokiniui specialistais, mokyklos vietos bendruomene, administracinėmis bei socialinės rūpybos įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis
Darbo užmokestis Koeficientas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos „Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas“ bei „Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų tarnybinių atlyginimų (tarifinių atlygių) koeficientų nustatymo aprašu“, atsižvelgiant į pedagogo darbo stažą, išsilavinimą ir kvalifikacinę kategoriją
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  4. Gyvenimo aprašymą;
  5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
  6. Rekomendacijas (pageidautina)
Dokumentų priėmimo vieta Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos raštinėje nuo 8-16 val. (darbo dienomis).
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Kontaktai pasiteiravimui tel. (837) 391421, el. paštu: progimnazija@dobkevicius.kaunas.lm.lt
Dokumentų priėmimo terminas Dokumentus prašome pateikti iki 2017-08-21, Adresas: V. Čepinskio g. 7, Kaunas. Dokumentus nurodytu adresu prašome pristatyti asmeniškai, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami pokalbio dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha