Įstaigos pavadinimas Kauno kartų namai
Pareigos Socialinis darbuotojas darbui su socialinės rizikos šeimomis (1 etatas, terminuota darbo sutartis)
Darbo vieta Kauno kartų namai, Sąjungos aikštė 13 A, Kaunas
Reikalavimai
 • išsilavinimas – aukštasis socialinio darbo arba jam prilygintas išsilavinimas;
 • darbo patirtis – ne mažiau kaip 1 metų panašaus darbo pobūdžio patirtis;
 • išklausęs privalomųjų higienos įgūdžių mokymo ir pirmosios med. pagalbos teikimo kursus ir turėti atitinkamus pažymėjimus;
Funkcijos
 • Vertinti ir padėti spręsti problemas, susijusias su įvairiais šeimoms kylančiais sunkumais;
 • Planuoti ir dalyvauti socialinės pagalbos teikimo vaikui ir jo šeimai procese;
 • Padėti šeimoms suprasti savo bei vaikų socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, ugdyti tėvystės įgūdžius;
 • Informuoti ir konsultuoti socialinės rizikos šeimas;
 • Bendradarbiauti ir koordinuoti savo veiklą su įstaigos administracija, kitais įstaigos specialistais, kitų sričių specialistais sprendžiant socialinės rizikos šeimų socialines ir ugdymo problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų;
 • Tirti socialinių paslaugų ir kitos pagalbos poreikį. Rekomenduoti socialinių paslaugų tęstinumą;
 • Įvertinti socialinio darbo su šeima pokyčius;
 • Kontroliuoti ir prižiūrėti gyvenančių šeimų dienotvarkę, patalpų švaros palaikymą, maisto gamybą, biudžeto planavimą;
 • Kartu su kitais įstaigos specialistais rūpintis socialinės rizikos šeimų socialinių, buitinių, higieninių, darbinių įgūdžių ugdymu bei savarankiškumo formavimu;
 • Vesti individualius ir grupinius užsiėmimus socialinės rizikos šeimoms;
Darbo užmokestis 461,50 Eur (neatskaičius mokesčių)
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Gyvenimo aprašymas, motyvacinis laiškas, kvalifikaciją ir išsilavinimą patvirtinantys dokumentai
 • Išsilavinimo dokumento kopija;
 • Asmens dokumento kopija;
 • Socialinio draudimo pažymėjimo kopija;
 • Galiojantis sveikatos pažymėjimas ar medicininė knygelė;
Dokumentų priėmimo vieta Kauno kartų namai, Sąjungos aikštė 13 A, Kaunas
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

Tel. 8-37 36 35 46,

El.paštas info@kartunamai.lt

Dokumentų priėmimo terminas Iki 2016-04-11
info@kartunamai.lt