Įstaigos pavadinimas Kauno kunigaikščio Vaidoto mokykla-daugiafunkcis centras
Pareigos Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
Darbo vieta Kauno kunigaikščio Vaidoto mokykla-daugiafunkcis centras
Reikalavimai Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacija
Funkcijos

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo funkcijos:

1. organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą:

1.1. planuoti grupės ugdomąją veiklą;

1.2. kurti grupės ugdomąją aplinką, parinkti priemones;

1.3. ugdyti ir/ ar dalyvauti vaikų ugdymo(-si) procese.

2.  prireikus dalyvauti  rengiant individualias vaikų ugdymo(-si) programas;

3. sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų daromą pažangą, apie vaikų pasiekimus informuoti tėvus (globėjus);

4. teikti informaciją, pagal kompetenciją konsultuoti tėvus (globėjus), kitus įstaigoje dirbančius specialistus ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais;

5. inicijuoti ir/ar dalyvauti bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose.

Darbo užmokestis Mėnesinis tarnybinio atlyginimo koeficientas, priklausomai nuo turimo išsilavinimo, pedagoginio darbo stažo ir suteiktos kvalifikacinės kategorijos, – nuo 12,1 iki 20,0 bazinės mėnesinės algos dydžio (nuo 430 eurų iki 710 eurų).
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
  1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
  3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
  4. Gyvenimo aprašymas;
  5. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo turimą kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopija.
Dokumentu priėmimo vieta

Dokumentus pateikiant:

– paštu

Kauno kunigaikščio Vaidoto mokykla-daugiafunkcis centras

Vaidoto g. 115, LT-45390 Kaunas

– el. paštu

vaidotopm@vaidotas.kaunas.lm.lt

– asmeniškai

Kauno kunigaikščio Vaidoto mokyklos-daugiafunkcio centro raštinė

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

Telefonas (8 37) 34 58 68

Mobilusis telefonas 8 679 61986

el. paštas vaidotopm@vaidotas.kaunas.lm.lt

Dokumentu priėmimo terminas 2015-08-07

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha