Įstaigos pavadinimas Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras
Pareigos Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
Darbo vieta Uosio g. 7, Kaunas
Reikalavimai
 • ikimokyklinio ugdymo išsilavinimas, auklėtojo kvalifikacija;
 • pageidautina – priešmokyklinio ugdymo pedagogo; surdopedagogo kvalifikacija;
 • pasiryžimas mokytis gestų kalbos ir ja bendrauti
Funkcijos
 • Kūrybiškai ir įvairiai lavinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus, turinčius klausos sutrikimą, pagal parengtą ugdymo programą.
 • Rengti ir įgyvendinti ugdymo veiklos planus, remiantis ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programomis
Darbo užmokestis Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas atsižvelgiant į darbo stažą ir kvalifikaciją, vadovaujantis LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 1. Prašymas
 2. Išsilavinimo dokumentai;
 3. Gyvenimo aprašymas;

Darbinantis dar reikia pateikti:

 1. Paso/asmens kortelės kopija;
 2. draudimo pažymėjimo kopija;
 3. Asmens medicininė knygelė (su higieninių įgūdžių ir pirmosios pagalbos pažymėjimais);
 4. Pažyma apie pedagoginį darbo stažą;
 5. Pažyma apie darbo laiką (jei darbinamasi antraeilėse pareigose);
 6. Dokumento apie kvalifikacinę kategoriją kopija
Dokumentų priėmimo vieta Uosio g. 7, Kaunas
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai tel. 868217307, el.paštas rasajankevicienekknuc@gmail.com
Dokumentų priėmimo terminas iki 2017 m. gegužės 31 d.

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha