Įstaigos pavadinimas Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras
Pareigos Specialusis pedagogas
Darbo vieta Uosio g. 7, Kaunas
Reikalavimai
 • aukštasis pedagoginis išsilavinimas;
 • specialiojo kvalifikacija;
 • pageidautina – pradinių klasių mokytojo kvalifikacija; surdopedagogo kvalifikacija;
 • pasiryžimas mokytis gestų kalbos ir ja bendrauti
Funkcijos Pamokų vedimas specialiojoje pradinėje klasėje (21 pamoka per savaitę) mokiniams, turintiems kompleksinę negalią dėl klausos ir kitų sutrikimų
Darbo užmokestis Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas atsižvelgiant į darbo stažą ir kvalifikaciją, vadovaujantis LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 1. Prašymas
 2. Išsilavinimo dokumentai;
 3. Gyvenimo aprašymas;

Darbinantis dar reikia pateikti:

 1. Paso/asmens kortelės kopija;
 2. draudimo pažymėjimo kopija;
 3. Asmens medicininė knygelė (su higieninių įgūdžių ir pirmosios pagalbos pažymėjimais);
 4. Pažyma apie pedagoginį darbo stažą;
 5. Pažyma apie darbo laiką (jei darbinamasi antraeilėse pareigose);
 6. Dokumento apie kvalifikacinę kategoriją kopija
Dokumentų priėmimo vieta Uosio g. 7, Kaunas
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai tel. 868217307, el.paštas rasajankevicienekknuc@gmail.com
Dokumentų priėmimo terminas iki 2017 m. gegužės 31 d.

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha