Įstaigos pavadinimas Kauno lopšelis-darželis „Čiauškutis“
Pareigos Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas(-a)
Darbo vieta Kauno lopšelis-darželis „Čiauškutis“
Reikalavimai
 • Aukštasis universitetinis arba koleginis pedagoginis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo auklėtojo ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija.
 • Darbo patirtis ikimokyklinėje įstaigoje (privalumas).
 • Gebėjimas taikyti tinkamus darbo metodus, kūrybingai organizuoti vaikų ugdymą bei kitas veiklas.
 • Gebėjimas efektyviai bendrauti ir  bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas.
 • Geros lietuvių kalbos žinios
Funkcijos Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja:
 • Planuoja, organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą.
 • Konsultuoja tėvus vaiko ugdymosi klausimais.
 • Pasirenka efektyvius darbo metodus, sudaro sąlygas kiekvienam vaikui ugdytis ir tobulėti.
 • Dalyvauja rengiant individualias vaikų ugdymo(si) programas.
 • Organizuoja bei dalyvauja įstaigos renginiuose, projektuose ir kt. veiklose.
 • Kuria ugdymosi aplinką.
 • Kuria gerą grupės mikroklimatą.
 • Sistemingai stebi ir vertina vaiko daromą pažangą.
 • Bendradarbiauja su specialistais vaikų ugdymo klausimais.
 • Bendradarbiauja su šeima, rūpinasi šeimos švietimu
Darbo užmokestis Pagal Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų tarnybinių atlyginimų (tarifinių atlygių) koeficientų nustatymo aprašą
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (kopija)
 • Pedagogo išsilavinimą patvirtinantys dokumentai (kopija)
 • Pedagogo darbo stažą patvirtinantys dokumentai (kopija)
 • Pedagogo kvalifikacinę kategoriją patvirtinantys dokumentai (kopija)
 • Gyvenimo aprašymas (CV)
 • Sveikatos dokumentai
Dokumentų priėmimo vieta

Prancūzų g. 68A, Kaunas

Gyvenimo aprašymą (CV) siųsti el. paštu ciauskutis.darzelis@gmail.com

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

(8 37) 34 80 39

el.paštas ciauskutis.darzelis@gmail.com

Dokumentų priėmimo terminas

Iki 2018 m. gegužės 31 d.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha