Įstaigos pavadinimas Kauno lopšelis-darželis „Eglutė“
Pareigos 1,0 et. ikimokyklinio ugdymo auklėtojas, terminuotai vasaros laikotarpiu su galimybe likti dirbti neterminuotai
Darbo vieta Lopšelis-darželis „Eglutė“
Reikalavimai
 • Aukštasis pedagoginis išsilavinimas,
 • ikimokyklinio ugdymo auklėtojo  kvalifikacija
Funkcijos
 • Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą.
 • Pasirenka efektyvius darbo metodus, sudaro sąlygas kiekvienam vaikui ugdytis ir tobulėti.
 • Planuoja grupės ugdomąją veiklą.
Darbo užmokestis

Darbo užmokestis nustatomas pagal LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą

Koeficientas nustatomas vadovaujantis LR Švietimo ir mokslo ministro patvirtintu „Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašu“ bei „Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų tarnybinių atlyginimų (tarifinių atlygių) koeficientų nustatymo aprašu“, atsižvelgiant į pedagogo darbo stažą, išsilavinimą ir kvalifikacinę kategoriją

Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • Prašymas dalyvauti atrankoje,
 • gyvenimo aprašymas (CV),
 • aukštojo mokslo diplomo (arba kito dokumento apie įgytą išsilavinimą) kopija,
 • paso arba asmens tapatybės kortelės kopija,
 • mokytojo kvalifikacijos pažymėjimo kopija,
 • pažyma apie pedagoginį darbo stažą,
 • registro pažyma dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų asmenų
Dokumentų priėmimo vieta Kauno lopšelio-darželio „Eglutė“ raštvedės kabinete, 8.30 – 12.30 val.
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Tel. 8 37 351496, el.p. darzeliseglute@hotmail.com
Dokumentų priėmimo terminas 2018-07-31

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha