Įstaigos pavadinimas Kauno lopšelis-darželis „Eglutė“
Pareigos 0,8 et. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas ir priešmokyklinio ugdymo pedagogas
Darbo vieta Lopšelis-darželis „Eglutė“
Reikalavimai
 • Aukštasis pedagoginis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo auklėtojo ir priešmokyklinio ugdymo  pedagogo kvalifikacija
 • Socialinio pedagogo ir/arba psichologo kvalifikacija (privalumas)
 • Darbo patirtis ikimokyklinėje įstaigoje (privalumas)
Funkcijos
 • Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą
 • Pasirenka efektyvius darbo metodus, sudaro sąlygas kiekvienam vaikui ugdytis ir tobulėti
 • Dalyvauja rengiant individualias vaikų ugdymo(-si) programas
 • Planuoja grupės ugdomąją veiklą
 • Kuria ugdymosi aplinką
 • Kuria gerą grupės mikroklimatą
 • Sistemingai stebi ir vertina vaiko daromą pažangą
 • Teikia informaciją, konsultuoja tėvus (globėjus), kitus įstaigoje dirbančius specialistus ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais
 • Bendradarbiauja su specialistais vaikų ugdymo klausimais
 • Bendradarbiauja su šeima, rūpinasi šeimos švietimu
 • Inicijuoja ir dalyvauja įstaigos projektuose, renginiuose ir kitose veiklose ir kt.
Darbo užmokestis Koeficientas nustatomas vadovaujantis LR Švietimo ir mokslo ministro patvirtintu „Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašu“ bei „Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų tarnybinių atlyginimų (tarifinių atlygių) koeficientų nustatymo aprašu“, atsižvelgiant į pedagogo darbo stažą, išsilavinimą ir kvalifikacinę kategoriją.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • Gyvenimo aprašymas
 • Motyvacinis laiškas
 • Rekomendacijos
 • Aukšto mokslo diplomas
 • Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai
Dokumentų priėmimo vieta Kauno lopšelio-darželio „Eglutė“ raštvedės kabinete, 8.30 – 12.30 val.
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Tel. 8 37 351496, el.p. darzeliseglute@hotmail.com
Dokumentų priėmimo terminas 2015-09-15

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha