Įstaigos pavadinimas Kauno lopšelis-darželis „Gintarėlis“
Pareigos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, 1 etatas
Darbo vieta Kauno lopšelis-darželis „Gintarėlis“, Baltijos g. 28, Kaunas
Reikalavimai
 • aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas;
 • atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų LR Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr. 123-5618) reikalavimus;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (turėti ECDL pradmenų sertifikatą);
 • turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
 • privalumas – turėti galiojančius atsakingo už darbų ir priešgaisrinę saugą pažymėjimus
Funkcijos
 • vadovauti tiesiogiai pavaldiems darbuotojams, teikti jiems pagalbą, prižiūrėti jų darbą ir atsakyti už jų darbo rezultatus;
 • organizuoti ūkinę veiklą, civilinę saugą, nelaimingų atsitikimų tyrimą, darbuotojų saugos ir sveikatos priežiūrą, įstaigos , įstaigos pastatų eksploatacijos priežiūrą, inventoriaus apsaugą, įstaigoje pravedamų pasitarimų, susirinkimų ūkinį aptarnavimą,, įstaigos vidaus remonto darbų organizavimą, vandentiekio, kanalizacijos, elektros ūkio, šiluminio mazgo, ventiliacijos priežiūrą ir užtikrinti šių sistemų funkcionavimą;
 • prižiūrėti įstaigos šiluminį, elektros ir vandens ūkį, pastatų ir įstaigos teritorijas, įstaigos sanitarinę, higieninę būklę, priešgaisrinę būklę, avarijų prevencijąir likvidavimą;
 • palaikyti ryšį su atitinkamomis tarnybomis;
 • organizuoti viešuosius pirkimus, tinkamai parengti sutartis, rengti ataskaitas ir metinius viešųjų pirkimų planus, sudaryti ir vykdyti įstaigos sąmatas;
 • organizuoti įstaigos materialinį aprūpinimą, medžiagų ir daiktų įsigijimą, jų panaudojimo apskaitą ir nurašymą;
 • vadovauti viešųjų pirkimų komisijai;
 • rengti ir laiku pateikti įvairioms tarnyboms ir institucijoms informaciją, ataskaitas ir pan.;
 • sudaryti techninio personalo darbo grafikus;
 • instruktuoti darbuotojus darbų saugos, civilinės saugos, elektros saugos ir priešgaisrinės saugos klausimais, periodiškai organizuoti darbuotojų mokymus ir pratybas;
 • savarankiškai vykdyti kitus direktoriaus pavedimus
Darbo užmokestis darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į išsilavinimą, darbo stažą ir kvalifikacinę kategoriją
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • prašymas dalyvauti konkurse;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 • gyvenimo aprašymas;
 • išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijos;
 • privalumas – buvusių darbdavių rekomendacijos
Dokumentų priėmimo vieta Baltijos g. 28, Kaunas, raštinė, el paštu: l.d.gintarelis@gmail.com
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai tel. 8 37 377575, el paštas: l.d.gintarelis@gmail.com
Dokumentų priėmimo terminas

 iki 2017 m. spalio 2 d. 14.00 val.

Pokalbis su pretendentais vyks 2017 m. spalio 3 d. 10.00 val.

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha