Įstaigos pavadinimas Kauno lopšelis-darželis „Girinukas“
Pareigos Meninio ugdymo (muzikos ) mokytojo (1 etatas)
Darbo vieta Kauno lopšelis-darželis „Girinukas“, Partizanų g. 52, Kaunas
Reikalavimai 1. Aukštasis ar aukštesnysis išsilavinimas, muzikos mokytojo kvalifikacija.
2. Darbo patirtis su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais.
3. Išklausyta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodikos kursų kvalifikacijos tobulinimo programa muzikos mokytojams (privalumas).
4. Naudojimasis informacinėmis technologijomis.
5. Bendras veiklos planavimas su įstaigoje dirbančiais pedagogais ir specialistais, projektų organizavimas ir įgyvendinimas.
6.Privalumas- gebėjimas groti keliais instrumentais (pianinu, gitara ar kt.)
Funkcijos Įgyvendinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų muzikinio ugdymo programas
Darbo užmokestis Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1254 „Dėl švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ ir Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų tarnybinių atlyginimų (tarifinių atlygių) koeficientų nustatymo aprašu“ bei atsižvelgiant į pedagoginį darbo stažą, išsilavinimą ir kvalifikacinę kategoriją.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti 1. Prašymas dalyvauti atrankoje (pildomas raštinėje).
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.
4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos.
5. Gyvenimo aprašymas.
6. Rekomendacijos.
7. Motyvacinis laiškas.
Dokumentų priėmimo vieta Kauno lopšelio-darželio „Girinukas“ raštinėje, Partizanų g. 52, Kaunas.
Dokumentų priėmimo laikas 8.30-12.00 – 13.00-16.00
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai 8-37-312899, el. paštas girinukas@dokeda.lt
Dokumentų priėmimo terminas Iki 2015.09.28, 12 val.
Atrankos būdas :
1. Pateiktų dokumentų analizė.
2. Pokalbis.

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha