Įstaigos pavadinimas Kauno lopšelis-darželis „Kūlverstukas“
Pareigos Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas (0,7 etato)
Darbo vieta

Birželio 23-osios g. 21, Kaunas

Kauno lopšelis-darželis „Kūlverstukas“

Reikalavimai
 • Aukštasis, aukštasis neuniversitetinis arba aukštesnysis išsilavinimas;
 • Ikimokyklinio ugdymo mokytojo kvalifikacija;
 • Pretendentas turi atitikti LR Švietimo ir mokslo ministro patvirtintą „Reikalavimų mokytojo kvalifikacijai aprašą“
Funkcijos
 • organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą: planuoti grupės ugdomąją veiklą; kurti grupės ugdomąją aplinką, parinkti priemones; ugdyti ir/ ar dalyvauti vaikų ugdymo(si) procese;
 • prireikus dalyvauti rengiant individualias vaikų ugdymo(si) programas;
 • sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų daromą pažangą, apie vaikų pasiekimus informuoti tėvus (globėjus);
 • teikti informaciją, pagal kompetenciją konsultuoti tėvus (globėjus), kitus įstaigoje dirbančius specialistus ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais;
 • inicijuoti ir/ar dalyvauti bendruose įstaigos renginiuose, projektuose, darbo grupėse  ir kitose veiklose.
Darbo užmokestis Darbo užmokestis nustatomas pagal LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • prašymas dalyvauti atrankoje;
 • gyvenimo aprašymas (CV);
 • išsilavinimo dokumentų kopijos;
 • paso arba asmens tapatybės kortelės kopija;
 • kvalifikacijos pažymėjimo kopija;
 • pažyma apie pedagoginį darbo stažą;
Dokumentų priėmimo vieta Dokumentus priima lopšelio-darželio raštvedė. Skenuoti dokumentai siunčiami el. paštu – ld.kulverstukas@yahoo.com
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

Tel.  (8 37) 731732

El.paštas – ld.kulverstukas@yahoo.com

Dokumentų priėmimo terminas 2019-01-20

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha