Įstaigos pavadinimas Kauno lopšelis-darželis „Kūlverstukas“
Pareigos Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas (0,7 etato)
Darbo vieta

Birželio 23-osios g. 21, Kaunas

Kauno lopšelis-darželis „Kūlverstukas“

Reikalavimai
 • Aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija (specialybė) ir ne žemesnis nei psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis;
 • Gebėti teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems ikimokyklinio amžiaus vaikams;
 • Gebėti inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant lopšelio-darželio bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones;
 • Gebėti bendradarbiauti su auklėtojais, švietimo pagalbos specialistais ir ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant vaiko problemas;
 • Gerai mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
Funkcijos
 • Ugdytinių galių ir sunkumų, raidos ypatumų, asmenybės ir ugdymosi problemų vertinimas;
 • Ugdytinių, turinčių asmenybės ar ugdymosi problemų, konsultavimas, psichologinių problemų prevencijos programų inicijavimas, rengimas ir įgyvendinimas;
 • Lopšelio-darželio bendruomenės narių švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • Tiriamasis darbas.
Darbo užmokestis Darbo užmokestis nustatomas pagal LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • prašymas dalyvauti atrankoje;
 • gyvenimo aprašymas (CV);
 • išsilavinimo dokumentų kopijos;
 • paso arba asmens tapatybės kortelės kopija;
 • kvalifikacijos pažymėjimo kopija;
 • pažyma apie pedagoginį darbo stažą;
 • registro pažyma dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų asmenų.
Dokumentų priėmimo vieta Dokumentus priima lopšelio-darželio raštvedė. Skenuoti dokumentai siunčiami el. paštu – ld.kulverstukas@yahoo.com
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

Tel.  (8 37) 731732

El.paštas – ld.kulverstukas@yahoo.com

Dokumentų priėmimo terminas 2019-01-20

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha