Įstaigos pavadinimas Kauno lopšelis-darželis „Pagrandukas“
Pareigos Ikimokyklinio ir priešmokyklinio meninio ugdymo mokytojas (nuo spalio mėn. 1 d.)
Darbo vieta Krėvės pr. 58, Kaunas
Reikalavimai
  • Pareigybės lygmuo – A2;
  • Pedagogo kvalifikacija ir dalyko išsilavinimas;
  • Privalumas – gebėjimas dirbti su degimo krosnimi (keramika).
Funkcijos
  • Ugdymas pagal ikimokyklinę ir priešmokyklinę ugdymo programą (amžius nuo 1 iki 6 metų);
  • Išmanyti amžiaus tarpsnių psichologiją ir pedagogiką.
Darbo užmokestis Koeficientas nustatomas vadovaujantis LR Švietimo ir mokslo ministro patvirtintu „Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašu“ atsižvelgiant į išsilavinimą, pedagoginį darbo stažą ir kvalifikacinę kategoriją.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti

1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

2. Išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją ir pedagoginio darbo stažą patvirtinantys dokumentai;

3. Dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį pažyma;

4. Privalomojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma;

5. Gyvenimo aprašymas (CV), rekomendacijos ir kt.

Dokumentų priėmimo vieta

V. Krėvės pr. 58, Kaunas

el. paštu darzelis@pagrandukas.kaunas.lm.lt arba direktore@ldpagrandukas.lt

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

El. paštu direktore@ldpagrandukas.lt

Tel. nr. (8 37) 31 42 02

Dokumentų priėmimo terminas Iki 2019-09-30