Įstaigos pavadinimas Kauno lopšelis-darželis „Šilelis“
Pareigos ikimokyklinio ugdymo pedagogas (nuo 2019-09-01)
Darbo vieta R. Kalantos 118, Kaunas
Reikalavimai
 • Aukštasis (aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų) išsilavinimas, pedagogo kvalifikacija ir baigta mokomoji  ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programa, atitinkanti studijų arba dalyko/pedagoginės specializacijos modulio programą.
 • Informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas;
 • Gebėjimas taikyti tinkamus darbo metodus, kūrybingai organizuoti vaikų ugdymą bei kitas veiklas;
 • Gebėjimas efektyviai bendrauti ir  bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas.
Funkcijos
 • Planuoja, organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą.
 • Konsultuoja tėvus vaiko ugdymosi klausimais.
 • Pasirenka efektyvius darbo metodus, sudaro sąlygas kiekvienam vaikui ugdytis ir tobulėti.
 • Dalyvauja rengiant individualias vaikų ugdymo(si) programas.
 • Organizuoja bei dalyvauja įstaigos renginiuose, projektuose ir kt. veiklose.
 • Kuria ugdymosi aplinką.
 • Sistemingai stebi ir vertina vaiko daromą pažangą.
 • Bendradarbiauja su specialistais vaikų ugdymo klausimais.
Darbo užmokestis Koeficientas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į išsilavinimą, pedagoginio darbo stažą ir kvalifikacinę kategoriją.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti

·       Prašymas dalyvauti atrankoje;

·       paso arba asmens tapatybės kortelės kopija;

·       gyvenimo aprašymas (CV);

·       pažyma apie pedagoginį darbo stažą;

·       pedagogo išsilavinimą patvirtinantys dokumentai (kopija);

·       pedagogo kvalifikacinę kategoriją patvirtinantys dokumentai (kopija).

Dokumentų priėmimo vieta R. Kalantos g. 118, Kauno lopšelio-darželio „Šilelis“ raštinėje arba el. paštu  darzelis@silelis.kaunas.lm.lt  
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Telefonai (8 37) 456733, 457152
Dokumentų priėmimo terminas Iki 2019-08-06

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha