Įstaigos pavadinimas Kauno lopšelis-darželis „Šilelis“
Pareigos ikimokyklinio ugdymo mokytojas (0,5 et.)
Darbo vieta R. Kalantos 118, Kaunas
Reikalavimai Pedagoginis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacija
Funkcijos
 • Planuoja, organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą.
 • Konsultuoja tėvus vaiko ugdymosi klausimais.
 • Pasirenka efektyvius darbo metodus, sudaro sąlygas kiekvienam vaikui ugdytis ir tobulėti.
 • Dalyvauja rengiant individualias vaikų ugdymo(si) programas.
 • Organizuoja bei dalyvauja įstaigos renginiuose, projektuose ir kt. veiklose.
 • Kuria ugdymosi aplinką.
 • Sistemingai stebi ir vertina vaiko daromą pažangą.
 • Bendradarbiauja su specialistais vaikų ugdymo klausimais.
Darbo užmokestis Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, atsižvelgiant į išsilavinimą, pedagoginį darbo stažą ir kvalifikacinę kategoriją.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • Prašymas;
 • paso arba asmens tapatybės kortelės kopija;
 • gyvenimo aprašymas (CV);
 • pažyma apie pedagoginį darbo stažą;
 • pedagogo išsilavinimą patvirtinantys dokumentai (kopija);
 • pedagogo kvalifikacinę kategoriją patvirtinantys dokumentai (kopija).
Dokumentų priėmimo vieta R. Kalantos g. 118, Kauno lopšelio-darželio „Šilelis“ raštinėje arba el. paštu  darzelis@silelis.kaunas.lm.lt   
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Telefonai (8 37) 456733, 457152
Dokumentų priėmimo terminas 2020-08-28 d.

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha