Įstaigos pavadinimas Kauno lopšelis-darželis „Šilelis“
Pareigos Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams (1et.)
Darbo vieta R. Kalantos 118, Kaunas
Reikalavimai
  • Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
  • mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
  • išmanyti lopšelio-darželio veiklos organizavimą, ugdymo procesą reglamentuojančius dokumentus, įstaigos strategiją, tikslus ir uždavinius, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, LR Darbo kodeksas, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, raštvedybą;
  • būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu, gebėti dirbti komandoje; gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti savarankiškai vykdyti direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu;
  • žinoti priešgaisrinės saugos, darbų saugos, elektrosaugos, civilinės saugos reikalavimus.

   

  Privalumas: darbo patirtis, turėti galiojančius atsakingo už darbų ir priešgaisrinę saugą pažymėjimus;

Funkcijos
 • Vadovauti tiesiogiai pavaldiems darbuotojams, teikti jiems pagalbą prižiūrėti jų darbą ir atsakyti už jų darbo rezultatus;
 • Organizuoti ūkinę veiklą, priešgaisrinę saugą, civilinę saugą, darbo saugą, nelaimingų atsitikimų tyrimą, darbuotojų saugos ir sveikatos priežiūrą lopšelyje – darželyje bei tvarkyti reikiamus dokumentus;
 • vykdyti lopšelio-darželio teritorijos, pastatų ir patalpų, baldų, inventoriaus priežiūrą, pildyti atitinkamus dokumentus, organizuoti patalpų remonto darbus ir inventoriaus remontą;
 • tikrinti apšvietimo, šildymo, vėdinimo, kanalizacijos, vandentiekio ir kitų lopšelyje– darželyje esančių sistemų būklę, organizuoti jų gedimų šalinimą bei užtikrinti jų normalų veikimą;
 • rūpintis lopšelio-darželio ilgalaikio turto, atsargų įsigijimu, jų apskaita, aprūpinti būtinais materialiniais resursais (baldais, inventoriumi, kompiuteriais, kanceliarijos, švaros priemonėmis ir kt.;
 • vykdyti ilgalaikio turto, atsargų (ūkio inventoriaus) apskaitą, sudaryti jų inventorizacijos aprašus-sutikrinimo žiniaraščius;
 • organizuoti viešuosius pirkimus pagal lopšelyje-darželyje nustatytą tvarką, tvarkyti viešųjų pirkimų dokumentus ir (ar) dalyvauti viešųjų pirkimų komisijoje;
 • registruoti pajamas, išskyrus finansavimo;
 • dalyvauti vykdant finansavimo apskaitą, rengiant finansines ataskaitas bei pateikti reikalingą informaciją finansinėms ataskaitoms parengti;
 • dalyvauti strateginio plano, metinio veiklos plano rengime ir įgyvendinime;
 • rengti ir dalyvauti rengiant, įgyvendinant metines turto programas, lopšelio–darželio pastatų einamojo remonto planus, sąmatas ir kt.;
 • atsižvelgdamas į higienos normų reikalavimus, užtikrinti saugias lopšelio-darželio darbuotojų darbo sąlygas;
 • rengti įsakymus susijusius su ūkio reikalais, viešaisiais pirkimais projektus.
Darbo užmokestis Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, atsižvelgiant į profesinę darbo patirtį.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas: 7,4 iki 12,2

Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • Prašymą dalyvauti konkurse;
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • Kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, kopijos;
 • Gyvenimo aprašymą (CV) – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą.

(Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir, sutikrinus su kopijomis, grąžinami)

Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.

Pretendentai, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, apie dalyvavimą pretendentų atrankoje, atrankos datą, vietą ir laiką bus pranešta asmeniškai.

Dokumentų priėmimo vieta Pretendentas gali pateikti dokumentus asmeniškai arba el. paštu [email protected]
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Informaciją apie skelbiamą konkursą teikia Kauno lopšelio-darželio „Šilelis“ direktorė tel. 837 456733; 8 37 457152

El. paštas [email protected]

Dokumentų priėmimo terminas 2022-09-19

Tik atrinkti pretendentai bus informuojami asmeniškai telefonu ir kviečiami į pokalbį.

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.