Įstaigos pavadinimas Kauno lopšelis-darželis “Šilinukas”
Pareigos Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas (1 etatas)
Darbo vieta

Kauno lopšelis-darželis „Šilinukas“, Pašilės g. 34

Reikalavimai Aukštasis (aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų) išsilavinimas, pedagogo kvalifikacija ir baigta mokomoji  ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programa, atitinkanti studijų arba dalyko/pedagoginės specializacijos modulio programą
Funkcijos
  • Organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą: planuoti grupės ugdomąją veiklą; kurti grupės ugdomąją aplinką, parinkti priemones; ugdyti ir/ ar dalyvauti vaikų ugdymo(si) procese;
  • Sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų daromą pažangą, apie vaikų pasiekimus informuoti tėvus (globėjus);
  • Teikti informaciją, pagal kompetenciją konsultuoti tėvus (globėjus), kitus įstaigoje dirbančius specialistus ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais
Darbo užmokestis Koeficientas nustatomas vadovaujantis LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu Nr. XIII-198 patvirtintu 2017-01-17, atsižvelgiant į pedagogo darbo stažą,  ir kvalifikacinę kategoriją
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
  • Prašymas dalyvauti atrankoje,
  • gyvenimo aprašymas (CV),
  • aukštojo mokslo diplomo (arba kito dokumento apie įgytą išsilavinimą) kopija,
  • paso arba asmens tapatybės kortelės kopija,
  • mokytojo kvalifikacijos pažymėjimo kopija,
  • pažyma apie pedagoginį darbo stažą
Dokumentų priėmimo vieta Pašilės g. 34, Kaunas,
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

Tel.  35 31 32, darzelissilinukas34@gmail.com

Dokumentų priėmimo terminas Iki 2018 m. gegužės 28 d. 12 val.

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha