Įstaigos pavadinimas Kauno lopšelis-darželis „Tukas“
Pareigos ikimokyklinio ugdymo pedagogas
Darbo vieta Pakraščio g. 7A, Kaunas
Reikalavimai
 • Pedagoginis išsilavinimas,
 • ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacija
Funkcijos Organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą:
 • planuoti grupės ugdomąją veiklą;
 • kurti grupės ugdomąją aplinką, parinkti priemones;
 • ugdyti ir/ ar dalyvauti vaikų ugdymo(si) procese.
 • prireikus dalyvauti  rengiant individualias vaikų ugdymo(-si) programas;
 • sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų daromą pažangą.
 • teikti informaciją, pagal kompetenciją konsultuoti tėvus (globėjus), kitus įstaigoje dirbančius specialistus ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais;
 • inicijuoti ir/ar dalyvauti bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose
Darbo užmokestis Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į išsilavinimą, pedagoginį darbo stažą ir kvalifikacinę kategoriją
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • CV
 • Prašymas
 • Išsilavinimo dokumentai
 • Kvalifikacijos dokumentai
 • Asmens dokumentai
 • Sveikatos dokumentai
Dokumentų priėmimo vieta Kauno lopšelis-darželis „Tukas“ direktoriaus kabinetas
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

tel. (8 37) 31 19 83, (8 37) 31 19 78

el. p. tukasdm@tukas.kaunas.lm.lt

Dokumentų priėmimo terminas 2018-03-28

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha