Įstaigos pavadinimas Kauno lopšelis-darželis „Tukas“
Pareigos Ikimokyklinio ugdymo pedagogas
Darbo vieta Kauno lopšelis-darželis „Tukas“
Reikalavimai
 • Aukštasis (universitetinis arba koleginis) pedagoginis išsilavinimas,
 • ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacija
Funkcijos
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
 • Planuoja, organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą.
 • Konsultuoja tėvus vaiko ugdymosi klausimais.
 • Pasirenka efektyvius darbo metodus, sudaro sąlygas kiekvienam vaikui ugdytis ir tobulėti.
 • Dalyvauja rengiant individualias vaikų ugdymo (si) programas.
 • Organizuoja bei dalyvauja įstaigos renginiuose, projektuose ir kt. veiklose.
 • Kuria ugdymosi aplinką.
 • Kuria gerą grupės mikroklimatą.
 • Sistemingai stebi ir vertina vaiko daromą pažangą.
 • Bendradarbiauja su specialistais vaikų ugdymo klausimais.
 • Bendradarbiauja su šeima, rūpinasi šeimos švietimu.
Darbo užmokestis Tarnybinio atlyginimo koeficientas nustatomas vadovaujantis LR Švietimo ir mokslo ministro patvirtintu „Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašu“ bei „Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų tarnybinių atlyginimų (tarifinių atlygių) koeficientų nustatymo aprašu“, atsižvelgiant į išsilavinimą, pedagoginį darbo stažą ir kvalifikacinę kategoriją atsižvelgiama į turimą išsilavinimą, darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • Pedagogo išsilavinimą patvirtinantys dokumentai
 • Pedagogo darbo stažą patvirtinantys dokumentai
 • Pedagogo kvalifikacinę kategoriją patvirtinantys dokumentai
 • Gyvenimo aprašymas
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija
Dokumentų priėmimo vieta Kauno lopšelis-darželis „Tukas“. Pakraščio g. 7A, Kaunas
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai (8 37) 311 978
Dokumentų priėmimo terminas 2018-08-02 – 2018-08-24

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha