Įstaigos pavadinimas Kauno lopšelis-darželis „Tukas“
Pareigos Auklėtoja (1,0 et. nuo 2019-09-01)
Darbo vieta Kauno lopšelis-darželis „Tukas“
Reikalavimai
 1. Aukštasis universitetinis arba koleginis pedagoginis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo auklėtojo ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija.
 2. Informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas.
 3. Gebėjimas taikyti tinkamus darbo metodus, kūrybingai organizuoti vaikų ugdymą bei kitas veiklas.
 4. Gebėjimas efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas.
Funkcijos

 

Auklėtoja:

 • Planuoja, organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą;
 • Atsakinga už elektroninį dienyną;
 • Konsultuoja tėvus vaiko ugdymosi klausimais;
 • Pasirenka efektyvius darbo metodus, sudaro sąlygas kiekvienam vaikui ugdytis ir tobulėti;
 • Dalyvauja rengiant individualias vaikų ugdymo(si) programas;
 • Organizuoja bei dalyvauja įstaigos renginiuose, projektuose ir kt. veiklose;
 • Kuria ugdymosi aplinką;
 • Kuria gerą grupės mikroklimatą;
 • Sistemingai stebi ir vertina vaiko daromą pažangą;
 • Bendradarbiauja su specialistais vaikų ugdymo klausimais;
Darbo užmokestis Koeficientas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į išsilavinimą, pedagoginio darbo stažą ir kvalifikacinę kategoriją
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • Prašymas leisti dalyvauti atrankoje
 • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (kopija)
 • Pedagogo išsilavinimą patvirtinantys dokumentai (kopija)
 • Pedagogo kvalifikacinę kategoriją patvirtinantys dokumentai (kopija)
 • Gyvenimo aprašymas (CV)
Dokumentų priėmimo vieta

 

Pakraščio g. 7A, Kauno lopšelis-darželis „Tukas“ raštinėje arba el. p. rastine@darzelistukas.lt

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai (8 37) 311 978
Dokumentų priėmimo terminas 2019-09-15

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha